• RAPORT privind derularea sezonului de încălzire 2012-2013 în mun. Chişinău