• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Direcţia sănătate

  Direcţia Sănătate

  Director  -

  tel. 022-22-80-84

  Orele de audienţă a cetaţenilor:

  • Luni - orele 15.00 - 17.00
  • Joi - orele 8.00 - 10.00

  Vicedirector - Constantin Râmiș 

  tel. 022 27-34-54                                                                                                                      

  Orele de audienta a cetăţenilor:  

  • Miercuri - orele  8.00 - 10.00
  • Vineri - orele  15.00 - 17.00

  Activitatea direcţiei se axează pe soluţionarea problemelor orientate spre menţinerea şi ameliorarea nivelului sănătăţii publice în municipiu, având următoarele obiective:

  • Promovarea politicii statului în domeniul asigurării populaţiei cu asistenţă medicală;
  • Elaborarea şi planificarea politicii de sănătate în municipiu;
  • Aplicarea măsurilor de profilaxie primară şi depistarea precoce a maladiilor;
  • Coordonarea activităţilor instituţiilor medico-sanitare publice municipale în situaţii excepţionale întru lichidarea consecinţelor calamităţilor, accidentelor, catastrofelor, precum şi de combatere a epidemiilor etc.

  RAPORT CU PRIVIRE LA REZULTATELE ACTIVITĂŢII SISTEMULUI MUNICIPAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ÎN  ANUL 2010 

  Prezentare Raport 2010

  Raport cu privire la rezultatele activităţii sistemului municipal de sănătate în anul 2013 şi obiectivele de bază pe anul 2014

  Ordinul nr. 148 din 17.12.2013 "Cu privire la organizarea activităţii instituţiilor medico-sanitare publice municipale și private în zilele de odihnă şi sărbătorilor în anul 2014"

  Direcţia Sănătăţii, mun Chişinău, a marcat festiv Ziua Internaţională a asistenţilor medicali

  12 mai - Ziua Internaţională a asistenţilor medicali

  RAPORT privind activitatea medicală și economico-financiară a IMPS municipale în anul 2016

  Raport de activitate a Direcţiei sănătăţii pentru 9 luni ale anului 2017