• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie

  Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie

  Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie

  Adresa: MD-2004, municipiul Chişinău, Str. Serghei Lazo,18

  Director interimar: Lilian Copaci

  Tel/fax: (022) 20-46-90/20-46-58.

  Orele de audienţă:  marţi  14:00-17:00.

  Șef adjunct - Oleg Caraman 

  Șef adjunct  -  

  Anticamera: tel./fax: 20-46-90/20-46-86

  Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie este constituită prin decizia Consiliului Municipal Chişinău şi reprezintă o subdiviziune a CMC.

  Direcţiei îi revin următoarele sarcini:

  • Promovarea politicii unice şi strategiei de dezviltare în domeniul activităţii complexului de  transport public şi căi de comunicaţie;
  • Coordonarea activităţii întreprinderilor implicate în întreţinerea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie, tuturor genurilor de transport, indiferent de tipul de proprietate şi formă organizatorico-juridică, în domeniul deservirii călătorilor, organizării şi dirijării circulaţiei rutiere, reţelelor electrice de iluminat , parcărilor şi parkingurilor în municipiul Chişinău.

  Structura  Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie 

  Subdiviziunile structurale ale Directiei generale

  Seful subdiviziunii

  Telefon  de contact

  Obligatiunile functionale de baza ale subdiviziunii

  Directia implementare și supervizarea proiectelor

   

        20-46-70

  • asigura suportul profesional al Directiei generale transport public si cai de comunicatie in supervizarea tehnica a prevederilor proiectelor si autorizatiilor referitor reparatiei, reconstructiei, reabilitarii retelelor tehnico-edilitare si amenajarea teritoriului in mun. Chisinau;
  • organizarea si controlul activitatii agentilor economici la constructia, reconstructia si reparatia comunicatiilor ingineresti si edificiilor in municipiul Chisinau;
  • elaborarea Registrului centralizat al executarii lucrarilor la comunicatiile ingineresti si edificii in municipiul Chisinau;
  • asigurarea controlului tehnic la executia lucrarilor la comunicatiile ingineresti si edificii in municipiul Chisinau si indeplinirii de catre antreprenori a solutiilor prevazute in documentatia de proiect si in autorizatiile Directiei generale transport public si cai de comunicatie pentru dreptul executiei lucrarilor;

  Directie lucrari edilitare

  Natalia Homei - şef  

  20-46-77

  • organizarea si coordonarea lucrarilor de constructie, reconstructie reparatie si intretinere a cailor de comunicatie ale municipiului (strazi, constructii artificiale, mijloace de reglare a circulatiei rutiere, canalizare pluviala, iluminare publica, etc.);
  • coordonarea activitatii sectiei, efectuarea controlului activitatii intreprinderilor subordonate : "Exdrupo", "Lumteh", "Edilitate" si altor antreprenori la constructia, reconstructia, reparatia si intretinerea cailor de comunicatie, mijloacelor de reglare a circulatiei rutiere, iluminarii publice;
  • elaborarea programelor anuale si de perspectiva la reparatia si intretinerea cailor de comunicatie;
  • elaborarea proiectelor de decizii, dispozitii, devizelor de cheltuieli.
  • examinarea documentatiei de proiect si deviz la constructia si reconstructia cailor de comunicatie;
  • supravegherea tehnica a lucrarilor executate de antreprenori.

  Directia management in transport

   

   20-46-60

  • patronarea si coordonarea activitatii intreprinderilor municipale de transport public si administratorilor de rute;
  • elaborarea proiectelor de dispozitii si decizii Primariei si Consiliului municipal Chisinau;
  • elaborarea actelor normative referitoare la transportul public,
  • examinarea actelor, demersurilor si petitiilor parvenite;
  • efectuarea reviziilor tehnice ale unitatilor de transport care activeaza pe rutele municipale;
  • coordonarea amplasarii statiilor transportului public;
  • controlul la linie a activitatii transportului public;
  • elaborarea retelei de rute deservite de autobuze, troleibuze si microbuze;
  • elaborarea masurilor referitoare la ameliorarea activitatii transportului public;
  • examinarea fluxurilor de calatori;
  • controlul activitatii serviciilor de securitate a circulatiei rutiere a intreprinderilor si companiilor de transport public din mun. Chisinau;
  • efectuarea in conlucrare cu Sectia politiei rutiere controalelor la trafic privind respectarea regulilor circulatiei rutiere, starea tehnica a autovehiculelor, controlul medico-narcologic a soferilor;

  Direcția economico-financiară

  Dina  Popescu - şef interimar

   20-46-51

  • evidenta contabila, controlul utilizarii mijloacelor financiare si materiale;
  • coordonarea problemelor de planificare si de finantare;
  • evidenta contabila analitica si sintetica a mijloacelor banesti alocate din buget pentru constructii capitale, reparatia si intretinerea obiectelor de amenajare in municipiul Chisinau, si a mijloacelor banesti alocate la intretinerea institutiei;
  • evidenta contabila a decontarilor cu antreprenorii la lucrarile executate;
  • evidenta contabila a salariului, a decontarilor cu furnizorii de materiale si servicii pentru necesitatile directiei;
  • elaborarea proiectelor de preturi;
  • controlul respectarii modului de determinare a valorilor lucrarilor indeplinite de antreprenori;
  • controlul disciplinei de preturi si tarife
  • intocmirea devizelor de cheltuieli a raporturilor operative de privind indeplinirea indicilor de utilizare a mijloacelor financiare prevazute la amenajarea municipiului;
  • evidenta contabila  amijloacelor fixe, bunurilor materiale, a decontarilor privind prestare serviciilor cu plata;
  • evidenta achitarii taxei locale pentru dreptul de a presta servicii de transportare a calatorilor in municipiul Chisinau si eliberarea autorizatiilor pentru transportul de calatori administratorilor de rute.

  Secția resurse umane

  dna Natalia Marin - șef

  20-46-64

  • asigurarea Directiei generale cu resurse umane;
  • activitatea gospodareasca;
  • prelucrarea corespondentei si lucrari de secretariat;
  • supravegherea respectarii legislatiei;
  • evidenta militara si asigurarea in medicina a colaboratorilor;
  • casarea mijloacelor fixe ale intreprinderilor subordonate;
  • starea antiincendiara.

  Directia marketing și achiziții publice

  dl Vladimir Mardari

  20-46-88

  • organizarea si petrecerea achizitiilor publice;
  • pregatirea si controlul indeplinirii contractelor de locatiune a pasajelor pietonale subterane;
  • colaborarea cu Agentia Rezerve Materiale, Achizitii Publice si Ajutoare Umanitare si Agentie Teritoriala;
  • coordonarea si supravegherea activitatii parcarilor amplasate pe teritoriul mun. Chisinau, indiferent de apartenenta juridica si forma lor de proprietate.
  • formularea registrului de evidenta a parcarilor amplasate in mun. Chisinau

                                               

  Statul de personal al  Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie

   

  Intreprinderile municipale subordonate:

  • Regia exploatare a drumurilor şi podurilor„ExDrupo"
  • Intreprinderea municipala Retelele electrice de iluminat „LUMTEH";
  • Societatea pe actiuni „Firma de constructie a drumurilor  „Edilitate";
  • Regia  transport electric Chisinau;
  • Parcul urban de autobuze
  • Intreprinderea municipala „Prim Trans"