• Metodologia calculării şi reglementării tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de transport de călători

  Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie
  Itinerar autobuze
  Itinerar troleibuze
  Itinerar microbuze
  Metodologia calculării şi reglementării tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de transport de călători
  Lista străzilor cu un grad de uzură avansat