• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Directia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale

  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale

  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
  Direcţia privatizarea fondului de locuinţe
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a mun. Chişinău, tabel
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice ale municipiului Chişinău în anul 2011
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în anul 2012
  Planuri de achiziţii ale Direcţiei economie, reforme şi relaţii patrimoniale pe anul 2014
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău pentru perioada ianuarie - iunie 2014
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în anul 2014
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău pentru trimestrul I al anului 2015
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău” pentru perioada ianuarie-martie 2015 (tabel)
  Analiza principalilor indicatori social - economici ai municipiului Chişinău comparativ cu alte regiuni ale Republicii Moldova, pentru ianuarie-iunie 2015
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în I semestru 2015
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău (tabel)
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie - septembrie 2015
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în anul 2015
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău anul 2015 (tabel)
  Analiza principalilor indicatori social - economici ai municipiului Chişinău comparativ cu alte regiuni ale Republicii Moldova, pentru anul 2015
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2016
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău ian. - martie 2016 (tabel)
  Analiza principalilor indicatori social - economici ai municipiului Chişinău comparativ cu alte regiuni ale Republicii Moldova, pentru ianuarie-martie 2016
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în I semestru 2016
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău (tabel)
  Analiza principalilor indicatori social - economici ai municipiului Chişinău comparativ cu alte regiuni ale Republicii Moldova, pentru ianuarie-iunie 2016
  Rezultatele operative ale activității social-economice a municipiului Chișinău” pentru perioada ianuarie-septembrie 2016”
  Analiza principalilor indicatori social - economici ai municipiului Chişinău comparativ cu alte regiuni ale Republicii Moldova, pentru anul 2016
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în anul 2016
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2017
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2017 (tabel)
  Ediţia a VIII-a a Concursului Național “IMM – Model de Responsabilitate Socială Corporativă”
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2017
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău (tabel)
  Activitatea agenţilor economici din municipiul Chişinău în anul 2016
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2017
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău ianuarie-septembrie 2017 (tabel)
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în anul 2017
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău, ianuarie-decembrie 2017 (tabel)
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2018
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2018 (tabel)
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2018
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2018 (tabel)
  Activitatea agenţilor economici din municipiul Chişinău în anul 2017
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2018 (tabel)
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău, în ianuarie – decembrie 2018
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău, în ianuarie – decembrie 2018 (tabel)
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2019
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău, ianuarie-martie 2019 (tabel)
  Activitatea agenţilor economici din municipiul Chişinău în anul 2018
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2019
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău (tabel)

  Диаграмма главного управления экономики, реформ и связей достояния

  Главное Управление экономики, реформ и связей достояния

  Управление экономики и устойчивого развития

  Управление муниципального достояния

  Управление приватизации жилого фонда

  Управление приватизации нежилого фонда

  Отдел канцелярии, человеческих ресурсов и технического сектора

  Отдел стратегического планирования и предпринимательства

  Отдел оперативного контроля

   

  Отдел бухгалтерского учета

  Отдел учета недвижимости и съема

  Юридический отдел

  Отдел тарифной политики и местных сборов

  Отдел компьютеризации

  Служба достояния

  Служба общественных закупок

   

  Director interimar al Direcţiei generale,

  Vladimir Iermicioi

  Tel. 0-22-22-63-38
         0-22-22-73-28

  Orele de audienţă a cetăţenilor

  • Vineri 9.00-12.00

  Director-adjunct, şef al Direcţiei economie şi dezvoltare durabilă,

  Tel. 0-22-22-73-88,

  Orele de audienţă a cetăţenilor,

  • Marţi de la 9.00-12 00.
  • Joi de la 9.00-12.00

  Director adjunct, şef al Direcţiei patrimoniu municipal

  Vladimir Iermicioi

  Tel. 0-22-21-31-23

  Orele de audienţă a cetăţenilor

  • Marți de la 08.00-12.00
  • Vineri de la 08.00-12.00

  Director-adjunct,

  Mihai COJOCARU,

  Tel. 022 26-01-18,

  Orele de audienţă a cetăţenilor,

  • Luni - joi, între orele 8 00 - 12 00.

  Șef al Direcției privatizarea fondului de locuințe

  Iraida Cogâlniceanu

  tel. 022 27-81-25

  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale este constituită de Consiliul municipal Chişinău în scopul asigurării dirijării activităţii şi reformelor social - economice, relaţiilor patrimoniale, privatizării fondului locativ şi nelocuibil, organizării achziţionării de mărfuri, lucrări şi servicii şi pentru promovarea politicii Consiliului municipal Chişinău în acest domeniu.

  Direcţia generală este responsabilă de trasarea direcţiilor principale ale politicii economice a municipiului, de elaborarea şi realizarea în practică a reformelor economice, a planurilor de dezvoltare social-economică, de dezvoltarea tuturor ramurilor economiei din teritoriu, a relaţiilor patrimoniale, acivităţii de mobilizare a resurselor materiale în vederea satisfacerii necesităţilor municipiului şi exercitării controlului asupra utilizării lor.

  Comisia municipală de privatizare a fondului de locuinţe activează în conformitate cu prevederile Regulamentului ei, anexă la Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10.03.93. Comisia îşi desfăşoară activitatea sa  în blocul, care este amplasat pe str. Nicolae Iorga, nr.15 mun. Chişinău. 

  Şeful Direcţiei privatizarea fondului de locuinţe, preşedintele Comisiei primeşte permanent cetăţenii în audienţă, în bir.6, tel. 26-01-18. Adjunctul sefului Direcţiei primeşte permanent cetăţenii în audienţă, în bir.3, coordonează lucrul cu petiţiile înaintate de cetăţeni, tel. 27-41-12. 

  Documentele necesare la privatizarea locuinţelor se recepţionează în bir.4, în fiecare zi, de la ora 8 pînă la 12, în afară de vineri - zi de şedinţă a Comisiei, telefonul de contact 27-81-25.

  În bir.5 cetăţenii primesc rezultatele hotărîrilor Comisiei, în baza buletinului de identitate şi procurii (după caz), primesc conturile pentru achitarea costului locuinţei privatizate şi impozitul privat, tot în bir.5 la prezentarea chitanţei de plată, cetăţenii primesc contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată, telefonul de contact 27-69-05.

  În bir.1 cetăţenii primesc certificate privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare,  pentru care este necesar de prezentat copia contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată şi copiile buletinelor de identitate, chitanţa de 30 lei pe contul 420515101479701, telefonul 27-41-12.

  În biroul 2, specialistul principal, juristul Direcţiei privatizarea fondului de locuinţe primeşte cetăţenii permanent în audienţă, după necesitatea lor, tel. 27-81-25.

  În conformitate cu pct. 2 b) al Hotărîrii Guvernului cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune nr. 468 din 25.03.2008, vînzarea-cumpărarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune, se efectuează de autorităţile administraţiei publice locale.

  În baza deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.10/6 din 22.10.2009 cu modificările şi completările ulterioare, a fost constituită Direcţia privatizarea fondului nelocuibil  şi Comisia pentru privatizarea fondului nelocuibil.  Comisia îşi organizează activitatea sa în corespundere cu prevederile pct. 4 al Regulamentului cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune, apobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 468 din 25.03.2008.

  Locataraii care doresc să privatizeze încăperile luate în locaţiune depun cereri la Direcţia privatizarea fondului nelocuibil, amplasată în mun. Chişinău, str.Columna 106, bir. 25, telefoane de contact: 22-60-84, 23-35-26, anexînd:

  Lista actelor necesare pentru pregătirea dosarului de privatizare

  REGULAMENTUL cu privire la vînzarea prin  licitaţie a încăperilor nelociubile, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Chişinău

  REGULAMENTUL privind licitaţiile pentru obţinerea dreptului de locaţiune a încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă, proprietatea autorităţii publice locale a municipiului Chişinău 

   

  LISTA spațiilor libere nelocative, aflate în gestiunea entităților economice ale Consiliului municipal Chișinău, care nu pot fi privatizate, prezentate de subdiviziuni în trimestrul I al anului 2018 

  LISTA spațiilor libere nelocative, aflate în gestiunea entităților economice ale Consiliului municipal Chișinău, care pot fi privatizate, prezentate de subdiviziuni în trimestrul I al anului 2018