• Prima   /  Primăria   /  Structura Primăriei   /  Direcţia asistenţă juridică

  Direcţia Asistenţă Juridică

  Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, bir. 3, 7, 11

  Tel. 20-17-12

  Componeţa nominală

  Funcţia

  Nume

  Telefon

  şef al Direcţei Bogdan Valeriu 20-15-88
  şef-adjunct al Direcţiei Corcimari Svetlana 20-15-48
  specialist principal Arnaut Carolina
  20-15-57
  specialist principal Urecheanu Valentina 20-15-48
  specialist principal Cazacu Ana
  20-15-48
  specialist principal
  20-15-46
  specialist principal Alina Tofan 20-17-41
  specialist principal Creţu Maria
  20-15-48
  specialist principal Neniţa Angela 20-17-41
  specialist principal Levco Daniela 20-17-41

  Funcţiile de bază ale direcţiei sunt:

  1. Elaborează programele de lucru şi strategiile în domeniul asigurării legitimităţii în procesul activităţii cotidiene ale Consiliului şi Primăriei municipiului Chişinău.
  2. Asigură, prin totalitatea atribuţiilor sale, respectarea drepturilor şi intereselor patrimoniale legale ale municipiului, Primăriei municipiului Chişinău şi subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău.
  3. Acordă asistenţă juridică, metodologică şi practică direcţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului municipal Chişinău, preturilor de sector, primăriilor oraşelor şi satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău.
  4. Efectuează controlul privind corespunderea proiectelor de decizii ale Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiilor primarului general şi ale viceprimarilor municipiului Chişinău cu prevederile legislaţiei în vigoare.
  5. Eliberează avize la proiectele de decizii ale Consiliului municipal Chişinău şi proiectele de dispoziţii, aprobate de primarul general şi viceprimarii municipiului Chişinău.
  6. Asigură pregătirea acţiunilor în instanţele judecătoreşti, contestarea contractelor, acţiunilor ilegale ale persoanelor juridice şi fizice, care lezează drepturile şi interesele Primăriei municipiului Chişinău şi ale Consiliului municipal Chişinău.
  7. Reprezintă, în modul stabilit, interesele Primăriei municipiului Chişinău şi ale Consiliului municipal Chişinău în instanţele judecătoreşti şi în alte organe de stat.
  8. Consultă în probleme de drept salariaţii aparatului şi ai subdiviziunilor Primăriei municipiului Chişinău.
  9. Sistematizează legislaţia, actele normative ale Republicii Moldova şi actele departamentale cu caracter normativ ale ministerelor, a căror activitate are tangenţe cu cea a Primăriei municipiului Chişinău şi a Consiliului municipal Chişinău.
  10. În comun cu alte subdiviziuni, analizează starea de lucruri cât priveşte respectarea legislaţiei în procesul de activitate a Consiliului municipal Chişinău şi a Primăriei municipiului Chişinău şi informează conducerea despre rezultatele obţinute.
  11. Reprezintă, în baza procurii, interesele Primăriei municipiului Chişinău şi ale Consiliului municipal Chişinău în instanţele judecătoreşti.
  12. Participă la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor de arendare, vânzare a terenurilor proprietate municipală.

  REGALAMENTUL direcției asistență juridică