• Prima   /  Consiliul   /  Componenţa   /  Secretarul CMC

  Valeriu DIDENCU - secretarul CMC

   

  Informaţie personală:

  Nume: Valeriu DIDENCU
  Data naşterii: 06 februarie 1957
  Născut: s. Săuţi, r-nul Căuşeni
  Adresa de contact: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, Chişinău 2012, Republica Moldova
  Telefon / Fax: 20 15 86, 20 12 89
  E-mail: valeriu.didencu@pmc.md

  Studii:

  1976-1981 - Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Facultatea Istorie şi pedagogie, Profesor de istorie şi ştiinţe sociale, Organizator activităţi educative; 1993-1995 - Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Administrare publică, Specialist în teoria şi practica administraţiei publice;

  1996-2000 - Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Studii doctorat;

  2005-2006 - Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Drept administrativ şi constituţional, Studii masterat, Magistru în drept.

  Experienţă profesională

  1980-1982, Şcoala medie Băcioi, Ialoveni, Profesor de istorie şi ştiinţe sociale;

  1982-1996, Consiliul raional Ialoveni, Specialist principal; Şef Direcţie; Secretar Consiliu;

  1996 - 1999, Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele RM, Şef secretariat;

  1999 - 2003, Prefectura judeţului Chişinău, Subprefect;

  2003 - 2006, Oficiul teritorial Chişinău al Aparatului Guvernului Republicii Moldova, Şef adjunct;

  2006-2008, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Direcţia teritorială Chişinău control administrativ, consultant superior;

  Ianuarie 2008, Secretar al Consiliului municipal Chişinău.

  Începând cu anul 1994 În paralel cu serviciul de bază, cumulez funcţia de Lector superior la catedra Administrare de Stat şi Municipală a Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

  Stagiere în domeniu:

  1992 ,,Reformarea administraţiei publice locale'', vizită de studiu în România;

  1996 ,,Consolidarea administraţiei guvernamentale şi serviciului public în Republica Moldova'', stagiere (două luni) în Portugalia, Belgia şi Olanda, Proiectul Programului TACIS;

  1997 ,, Practica organizării administraţiei publice locale şi lucrul cu minorităţile naţionale'', vizită de studiu în Polonia;

  2005 ,,Administraţia publică şi integrarea europeană'', vizită de studiu în Polonia;

  2006 ,,Guvernării locale - standarde ocupaţionale'', vizită de studiu în România, Programul Administraţie Publică şi Buna Guvernare, Fundaţia SOROS-Moldova.

  Publicaţii:

  Manual ,,Democraţie şi administraţie publică locală'', Chişinău, 1998

  Articole ştiinţifice:

  Alegerile libere - element al democraţiei, Revista ,,Administrare Publică" nr.2, 1998;

  Delimitare şi desconcentrare. Sugestii asupra relaţiilor dintre diferite niveluri ale administraţiei publice în Republica Moldova, Revista ,,Administrare Publică", nr.2, 2001;

  Evoluţia societăţii civile, Revista ,,Administrare Publică", nr.1, 2002;

  Democraţia şi institutele sale, Culegere de materiale, Conferinţa ştiinţifico-practică din 19 mai 1998 ,,Formarea funcţionarilor publici şi rolul lor în realizarea reformelor administraţie publice";

  Referendumul - forma fundamentală a democraţiei publice, Culegere de materiale, Conferinţa ştiinţifico-practică din 22 mai 2002;

  Democraţia ca mecanism al guvernării, Culegere de materiale, Conferinţa ştiinţifico internaţională din 11 decembrie 2003 ,,Locul şi rolul organelor administraţiei publice în asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului'';

  Locul şi rolul alegerilor în sistemul politic democratic, Culegere de materiale, Conferinţa teoretico-practică din 20 mai 2004;

  Factorii şi căile de dezvoltare a activismului populaţiei în realizarea autonomiei locale, Revista ,,Administrare Publică", nr.4, 2007;