• Investiții în energetică, inovații și mediu

  SEEI -Serviciul pentru Eficiență Energetică a Inovațiilor și a Climei coordonează și implementează activitățile pe domeniile aferente în municipiul Chișinău

  Adresa:

  Serghei Bejenari,
  Primaria mun.Chisinau, MD-2012,

  DGLCA

  ​​Serviciul pentru Eficienta Energetica, Inovatii și Climă 

  #33, M.Eminescu str., of.001, Republica Moldova