• Prima   /  Bugetul municipal Chişinău  /  NOTĂ ANALITICĂ privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare pe anul 2018 a întreprinderilor municipale și societăților comerciale în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte

  NOTĂ ANALITICĂ privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare pe anul 2018 a întreprinderilor municipale și societăților comerciale în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte

   22.07.2019 12:07    1428 Accesări    

  NOTĂ ANALITICĂ privind rezultatele monitoringului financiar al activității  economico-financiare pe anul 2018 a întreprinderilor municipale și societăților comerciale în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte 

  Informație privind structura activelor întreprinderilor municipale și instituțiilor medico-sanitare publice

  Informația privind patrimoniul net al întreprinderilor municipale și instituțiilor medico-sanitare publice 

  Informația privind remunerarea muncii salariaților întreprinderilor municipale 

  Informația privind veniturile din vînzări, profitul net (pierderea netă) ale întreprinderilor municipale și instituțiilor medico-sanitare publice 

  Informatie privind creanțele și  datoriile  întreprinderilor municipale și  instituțiilor medico-sanitare publice

  Informatie privind structura activelor  întreprinderilor municipale 

   Informația privind cheltuielilor întreprinderilor municipale și instituțiilor medico-sanitare publice

  Lista Î.M.  care au înregistrat profit net în anul 2018 și au achitat defalcări  în bugetul municipal

  Informație privind structura activelor  societăților pe acțiuni 

  Informația privind patrimoniul net al societăților pe acțiuni 

  Informația privind  remunerarea muncii salariaților societăților pe acțiuni 

  Informația privind privind veniturile din vînzări, profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune a societăților pe acțiuni

  Informația privind creanțele și datoriile societăților pe acțiuni 

  Informație privind structura activelor  societăților pe acțiuni 

  Informație privind structura cheltuielilor  a societăților pe acțiuni

  Analiza structurii activelor S.A.