• vezi mai mult
  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 19.05.2020   
  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 10.03.2020   
  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 05.03.2020   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 20.02.2020

  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 20.02.2020

   17.02.2020 16:35    613 Accesări    

  1.     Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020

  2.     Cu privire la desemnarea consilierilor municipali în Comisia pentru supravegherea corectitudinii desfășurării licitațiilor de obținere a dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău. 

  3.     Despre operarea unor modificări și completări în Regulamentul cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău, aprobat prin decizia nr. 6/28  din 04.10.2018.

  4.     Cu privire la îmbunătățirea serviciului managementului deșeurilor menajere solide în municipiului Chișinău pe anul 2020.

  5.     Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe (DGETS). 

  6.     Cu privire la stabilirea suprafeței totale a apartamentului nr.  din str. Liviu Deleanu nr. 

  7.     Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1.

  8.     Cu privire la transmiterea unor veceuri publice în gestiune economică întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” 

  9.     Cu privire la aprobarea Contractului de societate civilă nr. 375 din 10.02.2017 încheiat între Primăria mun. Chișinău și Primăria com. Țânțăreni.

  10.          Cu privire la acceptarea donației mijloacelor bănești  de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (FEN) pentru achiziționarea unui compactor.

  11.          Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru construcția complexului de voliere necesare pentru întreținerea cânilor maidanezi, suportate de Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate”.