• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 24.11.2020   
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 20.10.2020   
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 01.10.2020   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 06.02.2020

  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 06.02.2020

   03.02.2020 18:30    1031 Accesări    

  1.     Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chișinău. 

  2.     Cu privire la corelarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020

  3.     Cu privire la efectuarea achizițiilor publice prin intermediul platformelor electronice de achiziții

  4.     Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală.(17 instituții)

  5.     Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală. (20 instituții)

  6.     Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală. (LT "Hyperion")

  7.     Cu privire la transmiterea calculatoarelor preconizate pentru dotarea laboratorului de informatică în Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza" de la balanța Ministerului Educației, Culturii și Cercetării la balanța Direcției generale educație, tineret și sport

  8.     Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului, organigramei și statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârsta Fragedă.

  9.     Cu privire la aprobarea statelor titulare ale instituțiilor municipale de învățământ artistic extrașcolar subordonate Direcției cultură 

  10.    Cu privire la transmiterea pavilionului ,,Melancolie" de la balanța Direcției cultură la balanța Î.M. ,,Asociația de gospodărire a spațiilor verzi".

  11.     Cu privire la preluarea în proprietatea autorității publice municipiul Chișinău a rețelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului „Complex de blocuri locative cu obiective de menire social-culturală din str. Florilor, 28/2  mun. Chișinău" și transmiterea acestora Î.M. Rețele electrice de iluminat „Lumteh"

  12.          Cu privire la repartizarea profitului net

  13.              Cu privire la recepționarea și transmiterea unui obiect.

  14.              Cu privire la excluderea costului de bilanț a apartamentelor privatizate din evidența contabilă a Autorităților administrației publice locale și a Direcției generale locativ-comunală și amenajare.

  15.              Cu privire la transmiterea unor veceuri publice în gestiune economică întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi

  16.              Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. A. Corobceanu, 19

  17.              Cu privire la instalarea bustului „Alexei Stârcea" în curtea Școlii de artă din str. Matei Millo, 9/3, or. Chișinău

  18.              Cu privire la amplasarea panoului decorativ din mozaic ,,Arta"

  19.              Despre modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/17 din 19.12.2016 „Cu privire la Registrul monumentelor de for public, Lista de evidență prealabilă a bunurilor sculpturale, Listele de evidență a inscripțiilor comemorative și mozaicurilor din spațiile publice ale municipiului Chișinău".

  20.              Cu privire la utilizarea toponimicului ,,Chișinău" în denumirea mărcii FEZ-Free Economic Zone, Moldova „Expo-Business-Chișinău” 

  21.              Cu privire la acceptarea donației din partea municipiului București 

  22.              Cu privire la îmbunătățirea serviciului managementului deșeurilor menajere solide în municipiului Chișinău pe anul 2020.

  23.              Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal pe anul 2020 în lectura a doua"

  24.              Cu privire la completarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice în sezonul rece aprobat prin decizia nr.15/6 din 22.12.2017