• vezi mai mult
  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 02.07.2020   
  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 25.06.2020   
  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 18.06.2020   
  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 09.06.2020   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii incluse suplimentar pentru ședința CMC din 05 februarie 2019

  Proiecte de decizii incluse suplimentar pentru ședința CMC din 05 februarie 2019

   14.02.2019 18:10    737 Accesări    

  1.   Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.15/8 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la obligarea entităților publice subordonate Primăriei și Consiliului municipal Chișinău de a efectua achizițiile publice de mica valoare prin intermediul noului sistem de achiziții publice electronice - Mtender".

  2.   Cu privire la deschiderea rutei de troleibuz nr. 36 or. Chișinău-or. Ialoveni.  

  3.   Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100515519 din str. Vasile Lupu, 28.

  4.   Cu privire la edificarea  bustului „VESPASIAN ERBICEANU" pe adresa str. Teilor, 4.

  5.   Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din bd. Grigore Vieru, 15 cu Cooperativa de Construcție a garajelor nr. 162.

  6.   Cu privire la reperfectarea relațiilor de folosință a lotului de pământ din bd. Decebal, 93, Bisericii Ortodoxe cu Hramul "Tuturor Sfinților Romani".

  7.   Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.6/48-21 din 24.02.2014 ,,Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din  str. Sfatul Tării,67/1 S.A. ,,RENET";

  8.   Cu privire la reperfectarea (prelungirea) relațiilor funciare de arendă a loturilor de pământ din Calea Moșilor, 40, cu Societatea cu răspundere limitată „Madeco-Prim";

  9.    Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 0100210479 din Drumul Viilor, 3 (proprietară dna A. Burevschi)

  10.   Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100413294, aferent imobilului proprietate privată al Societății cu răspundere limitată „NICOLUX-CONSTRUCT"din Calea Orheiului, 90, și darea în arendă a unui lot de pământ  din Calea Orheiului, 90;

  11.   Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a terenului din str. Vasile Alecsandri, 26 dlor L. și Gh. Susanu, A. și V. Bodiu, A. și A. Erșov, E. Secrieru, N. Budac;

  13.    Despre modificarea și completarea deciziei CMC nr.10/2 din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău";

  14.    Cu privire la amplasarea unui teren de sport;

  15.    Cu privire la formarea Scuarului armenesc "Hacikar" pe str. București, colt cu str. Armenească.

  16.     Cu privire la inițierea procedurii de reziliere a contractului de arendă funciară nr. 5712/2011 din 14.04.2011 asupra  terenului cu nr. cadastral 0100424556, încheiat cu S.R.L. ,,MICROCELL"

  17.      Cu privire la formarea Scuarului în memoria președintelui polonez Lech Kaczynski pe șos. Hâncești.

  18.     Cu privire la reorganizarea prin transformare a Î.M. Direcția construcții capitale a Primăriei municipiului Chișinău în Direcția generală investiții capitale a Consiliului municipal Chișinău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

  19.      Cu privire la aprobarea Regulamentului și a organigramei Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii;

  20.     Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a terenului din str. Mihai Eminescu, 51, membrilor Asociației de Coproprietari în Condominiu "nr. 55/134".