• vezi mai mult
    Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 14.07.2020   
    Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 02.07.2020   
    Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 25.06.2020   
    Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 18.06.2020   
  • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 19 decembrie 2018

    Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 19 decembrie 2018

     10.12.2018 14:25    2077 Accesări    

    1.     Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2017

    2.     Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019

    3.     Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019 în prima lectură

    6.     Cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprinderea municipală „Piața Centrală''

    11.    Cu privire la edificarea  bustului „VESPASIAN ERBICEANU" pe adresa str. Teilor, 4

    12.    Cu privire la edificarea bustului „Poetul Dumitru Matcovschi"

    13.    Cu privire la instalarea plăcii comemorative „VICTOR BUCĂTARU" pe fațada imobilului din str. Veronica Micle, 2A

    14.    Cu privire la transmiterea unui lot de pământ din str. Andrei Doga în proprietate publică a statului

    15.    Cu privire la edificarea compoziției sculptural-arhitecturale „Mitropolit Gurie Grosu" în scuarul Catedralei „Nașterea Domnului 

    16.    Despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societățile comerciale, întreprinderi municipale și instituții publice

    17.    Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău 15/8 din 22 decembrie 2017 "Cu privire la obligarea entităților publice subordonate Primăriei și Consiliului municipal Chișinău de a efectua achizițiile publice de mica valoare prin intermediul noului sistem de achiziții publice electronice - MTender"

    19.    Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ suplimentar la terenul deținut în proprietate din bd. Mircea cel Bătrân, 25/1 S.R.L. „KAUFLAND"

    21.    Cu privire la atribuirea în folosință a unui teren din bd. Decebal, 72/4 și 72/5 Asociația de Coproprietari în Condominiu nr. 55/580

    23.    Despre operarea unor modificări

    24.   Cu privire la aprobarea Planului urbanistic

    25.   Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă

    27.   Cu privire la atribuirea în proprietate privată

    28.   Cu privire la privatizarea terenului

    29.   Cu privire la atribuirea în folosință

    30.   Cu privire la transmiterea unui teren din str. Studenților, 2/2 (gestionar - Universitatea Tehnică din Moldova)

    31.   Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ (cu numărul cadastral 0100520062) din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt Companiei pe acțiuni ,,SCANA" S.A. întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă

    32.  Cu privire la executarea hotărârii de judecată irevocabile și prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din Calea Ieșilor, 24 ( parcul „La Izvor''), Societății cu răspundere limitată „PAVLOMARIN''

    33.  Despre executarea unei hotărâri de judecată și stabilirea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Alba Iulia, 79 cu Societatea cu răspundere limitată "GONVARO-CON"

    34.  Cu privire la adjudecarea prin licitație funciară a dreptului de arendă a lotului de pământ din str. Vovințeni

    36.  Cu privire la reîncheierea contractelor de locațiune a unor încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 63 lit. W (subsol, nivelul 3) Societății cu răspundere limitată „AGV-COM"

    37.  Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Pietrăriei 2/1. SRL "Invest Tehtrans"

    39.  Despre  completarea  deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 1/26 din 19.03.2015 „Cu privire la  lichidarea IMSP Centrul Stomatologic Municipal Chișinău''                                         

    40.   Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/3 din 18 iunie 2018 ,,Cu privire la înființarea Serviciului „Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri"

    41.  Cu privire la crearea Serviciului social ,,Casă de copii de tip de familial" pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului

    42.  Cu privire la trecerea instituțiilor de învățământ primar și secundar la gestionarea autonomă

    43.  Cu privire la majorarea capitalului statutar al instituțiilor publice medico-sanitare din municipiul Chișinău

    44.  Cu privire la stabilirea taxelor de instruire în școlile de muzică, artă și artă plastică din municipiul Chișinău

    45.  Cu privire la delegarea de împuterniciri

    46.  Cu privire la casarea creanțelor nerecuperabile ale Întreprinderii Municipale Regia "Autosalubritate" (2055071,67 lei)

    47.   Cu privire la casarea creanțelor nerecuperabile ale Întreprinderii Municipale Regia "Autosalubritate" (183672,60 lei)

    48.   Cu privire la casarea creanțelor nerecuperabile ale Întreprinderii Municipale Regia "Autosalubritate" (1071120,80 lei) 

    49.   Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective(36 obiective)  

    52.   Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. A. Corobceanu, 19.