• Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  PROIECTE DE DECIZII PENTRU ȘEDINȚA CMC DIN 11 MAI 2017

  PROIECTE DE DECIZII PENTRU ȘEDINȚA CMC DIN 11 MAI 2017

   05.05.2017    711 Accesări    

  1.  Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2017

  2. Cu privire la aprobarea bugetului municipal pe anul 2017 în lectura a II-a.   

  3.  Cu privire la procurarea echipamentului compact de epurare a apei reziduale din deșeurile menajere  

  4.    Cu privire la aprobarea modificărilor operate la Contractul de împrumut din 02.12.2011, încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare" 

  5.     Cu privire la edificarea bustului "FRANCISK SKORINA" la intersecția străzilor Alexie Mateevici și Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 

  6.     Cu privire la edificarea plăcii comemorative ,,Anastasia Dicescu" pe str. București, nr.52, sectorul Centru

  9.      Cu privire la aprobarea acordului de colaborare între Consiliul municipal Chișinău și  A.O. „Lumos Foundation Moldova"

  10.     Despre operarea de modificări în anexa nr.3 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/5 din 22.09.2016 ,,Cu privire la înființarea Serviciului social ,,Casă comunitară" 

  11.    Cu privire la aprobarea inițiativei de procurare a creanțelor creditorilor SA "AUTOCOMTRANS" în proces de faliment 

  12.      Cu privire la vânzarea acțiunilor deținute de Consiliul municipal Chișinău în S. A. „Taxi-Service" 

  13.    Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/22 din 19 mai 2015.  

  14.    Cu privire la comercializarea activelor Î.M. ,,Piața Centrală" 

  15.     Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/10-1 din 18.12.2014 

  16.     Cu privire la direcționarea defalcărilor calculate din profitul obținut în anul 2015 de către Întreprinderea Municipală ,,Piața Centrală" 

  17.   Cu privire la preluarea de la "Ago Dacia" S.A. în proprietate publică locală a rețelelor exterioare de apeduct și de canalizare ale obiectivului "Bloc locativ cu 60 apartamente în complex cu obiective de menire social - culturală" din bd. D. Cantemir nr. 5/5 și transmiterea acestora la balanța S.A. "Apă Canal Chișinău" 

  18.    Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău dnei Ludmila Scalinaia. 

  19.    Cu privire la abrogarea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 14/2 din 08.06.2001.  

  21.  Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic 

  32.   Cu privire la constituirea grupului de lucru privind crearea paginii web oficiale a Consiliului municipal Chișinău 

  33.  Cu privire la aprobarea Regulamentului bugetului civil în municipiul Chișinău