• Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  PROIECTE DE DECIZII PENTRU ȘEDINȚA CMC DIN 11 APRILIE 2017

  PROIECTE DE DECIZII PENTRU ȘEDINȚA CMC DIN 11 APRILIE 2017

   06.04.2017    727 Accesări    

  2.    Cu privire la atribuirea rolului de executor secundar de buget unor instituții de învățământ gimnaziale și liceale.

  3.    Cu privire la stabilirea de indemnizații pentru conducătorii instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău.  

  4.    Despre operarea unor modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/66 din 17.09.2012 ,,Cu privire la reorganizarea prin transformare a Școlii municipale de meserii a Direcției generale educație, tineret și sport".

  5.    Cu privire la operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău (Mguel Servantes). 

  6.    Cu privire la aprobarea proiectului contractului de parteneriat public-privat în forma negociată privind "Reconstrucția capitală și relansarea activității școlii nr. 85 din str. Constantin Stamati 10" 

  7.   Despre abrogarea pct.5 din anexa deciziei CMC nr. 6/5 din 01.12.2016 Cu privire la stabilirea tarifelor prestate de către biblioteca municipală "B.P. Hașdeu" și filialele ei.   

  8.    Cu privire la abrogarea deciziilor nr.2/4 din 27.02.2014 și nr.6/54 din 03.10.2014 ale Consiliului municipal Chișinău. 

  9.    Cu privire la acordarea scutirii de plata impozitului pe bunurile imobiliare din str. Calea Orheiului, 77 ap. 5 a persoanei care suferă de pe urma unei boli îndelungate.

  10.  Cu privire la transmiterea unor obiective la balanța subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău, unităților administrativ-teritoriale din componența municipiului Chișinău.    

  11.  Cu privire la transmiterea blocului.

  12.  Cu privire la excluderea din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare a costului de bilanț a apartamentelor privatizate.    

  13.  Despre excluderea imobilului.

  14.  Cu privire la compensarea cheltuielilor suportate de către familiile defavorizate din municipiul Chișinău pentru plata apei suplimentar calculată.

  15. Cu privire la casarea creanțelor din afara sistemului bugetar, cu termen de prescripție expirat ale Direcției generale locativ-comunale și amenajare.

  19. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. A. Corobceanu, 19   

  26. Cu privire la transmiterea în proprietatea municipiului Chișinău a unor încăperi în gestiunea Serviciului protecției civile și situației excepționale a Ministerlui de Interne al Republicii Moldova.

  27. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a încăperilor din pasajul subteran din bd. Renașterii Naționale SRL „Serton-Com