• Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 24.11.2016

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 24.11.2016

   18.11.2016    1188 Accesări    

  1.  Despre operarea unor modificari in decizia Consiliului municipal Chisinau nr.2/4 din 10.09.2015 ,,Cu privire la aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru distribuirea mijloacelor financiare ale Fondului de rezerva al municipiului Chisinau". 

  3.   Cu privire la stabilirea indemnizaților pentru conducătorii instituțiilor de învățământ artistic extrașcolar subordonate Direcției Cultură 

  4.    Cu privire la stabilirea tarifelor la serviciile prestate de către Biblioteca municipală ,,B. P. Hasdeu" și filialele ei. 

  5.    Cu privire la transmiterea mașinii de anestezie de la balanța Instituției medico-sanitare publice Maternitatea Municipală nr.2 la balanța Instituției medico-sanitare publice Spitalul Clinic Municipal ,, Sfinta Treime" 

  6.    Cu privire la serviciile de protezare dentară gratuită pentru persoanele din grupurile social-dezavantajate. 

  8.    Cu privire la desființarea Casei de copii de tip familial 

  9.     Despre modificarea deciziei CMC nr. 5/12 din 30 mai 2013 „Cu privire la instituirea procedurilor de privatizare/vânzare a valorilor mobiliare proprietate publică".

   10.     Cu privire la aprobarea Regulamentului prinvind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Chișinău la construcția/procurarea de locuințe pentru unele categorii de cetățeni. 

  11.     Cu privire la preluarea în proprietate publică locală

  14.    Cu privire la acordarea de compensații pentru plata resurselor energetice persoanelor defavorizate social din municipiul Chișinău în sezonul de încălzire 2016-2017

  15.     Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr. 8/21 din 10.10.2013 ,,Cu privire la compensarea cheltuielilor suportate la efectuare plăților pentru resursele energetice de către persoanele defavorizate din municipiul Chișinău în sezonul de încălzire 2013-2014 

  16.    Cu privire la schimbarea destinației încăperii 

  17.     Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.6/17 din 25.10.2012 

  18.     Cu privire la aprobarea Planului de acţiune pentru energie durabilă al municipiului Chişinău pe anii 2013-2020    PLANUL de acțiuni pentru energie durabilă 

  20.    Cu privire la aprobarea contractului de parteneriat public - privat dintre Primăria municipiului Chișinău și compania EME Parkleitsystem GmbH privind amenajarea, organizarea și gestionarea parcărilor și parcajelor controlate cu plată în municipiul Chișinău 

  21.    Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la balanța Preturii sectorului Rîșcani la balanța Serviciului protecției Civile din sectorul Rîșcani. 

  22.    Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la balanța Preturii sectorului Rîșcani la balanța Oficiului Stării Civile din sectorul Rîșcani. 

  23.    Cu privire la Registrul monumentelor de for public, Lista de evidență prealabilă a bunurilor sculpturale, Listele de evidență a inscripțiilor comemorative și mozaicurilor din spațiile publice ale municipiului Chișinău. 

  25.    Despre operarea unor completări în anexa la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/23 din 02.04.2013 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale" 

  26.    Cu privire la proiectarea reconstrucției și extinderii străzii Mesager (de la str. Albișoara până la Calea Ieșilor) 

  38.   Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  

  39.    Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.10/15-12 din 04.12.2014.  

  40.    Cu privire la convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor S.A. „APĂ-CANAL CHIȘINĂU"