• vezi mai mult
  Lista beneficiarilor Programului PRIMA CASĂ, etapa III Descarcă : româna     
  Lista beneficiarilor Programului PRIMA CASĂ, etapa II Descarcă : româna     
  Desfăşurarea Programului „Prima Casă”   
 • Prima   /  Prima Casă  /  Lista actelor necesare pentru înscriere în Programul “PRIMA CASĂ”

  Lista actelor necesare pentru înscriere în Programul “PRIMA CASĂ”

   12.07.2013    107079 Accesări     624  
  • cerere-tip în care se va consemna numărul de camere solicitat, suma avansului disponibil din costul locuinţei în % şi declaraţia pe proprie răspundere precum că veniturile nu sunt grevate de sarcini bancare (anexa nr. 1);
  • copia buletinului de identitate al solicitantului şi a membrilor de familie adulţi şi/sau a altor persoane aflate în întreţinere;
  • copia certificatului de naştere al membrilor minori ai familiei şi/sau a altor persoane aflate la întreţinere;
  • copia certificatului de căsătorie;
  • copia certificatului de divorţ;
  • documente din care să rezulte luarea la întreţinere a altor persoane;
  • documente din care să rezulte dacă solicitantul sau un alt membru al familiei suferă de o boală care necesită, potrivit legii, o cameră separată;
  • certificat eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial, precum că subsemnatul (şi membrii familiei, inclusiv persoanele aflate la întreţinere) nu deţine în proprietate locuinţă sau teren pentru construcţia casei individuale;
  • certificat privind participarea la privatizarea spaţiului locativ a membrilor maturi ai familiei;
  • certificat de la locul de muncă însoţit de o copie a carnetului de muncă actualizat;
  • certificat privind venitul fiecărui membru al familiei angajat, pentru ultimele 6 luni (anexa nr. 2).