• vezi mai mult
  Lista beneficiarilor Programului PRIMA CASĂ, etapa III Descarcă : româna     
  Lista beneficiarilor Programului PRIMA CASĂ, etapa II Descarcă : româna     
  Desfăşurarea Programului „Prima Casă”   
 • Prima   /  Prima Casă  /  Situaţia creditelor ataşate de valuta străină oferite prin programul municipal „Prima Casă”

  Situaţia creditelor ataşate de valuta străină oferite prin programul municipal „Prima Casă”

   11.03.2015    2568 Accesări     10  

  Primăria municipiului Chişinău aduce la cunoştinţă că in urma semnării unui Acord de Colaborare între Primăria mun. Chișinău şi BCR Chișinău în privința lansării programului municipal „Prima Casă", în perioada 21.04.2011 - 02.07.2012 au fost acordate credite la 151 beneficiari care şi-au procurat un spaţiu locativ în raza administrativ-teritorială a municipiului.

  Acordul de Colaborare încheiat între instituţia financiară vizată şi administraţia publică locală prevede ca BCR Chişinău SA în calitate de Partener al Primăriei mun. Chişinău în programul „Prima Casă" oferă „credit pentru investiţii imobiliare cu garanţii reale, ataşat la cursul valutei străine" şi este obligată „să aprobe eliberarea creditului cu respectarea legislaţiei în vigoare, actelor normative ale BNM şi actele normative interne ale băncii" şi „să coordoneze cu primăria revizuirea condiţiilor de creditare în funcţie de rata de refinanţare a BNM, rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei bancare, ţinându-se cont de regulile echităţii şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de achiziţie a locuinţelor aprobat de Consiliul municipal Chişinău".

  Astfel, debitorii eligibili în cadrul programului au beneficiat de următoarele condiții preferențiale de acordare a creditelor:

  - rata dobânzii de maximum 9% anual;

  - comisionul de acordare de până la 1,0 % aplicat la valoarea creditului aprobat, faţă de comisionul standard de 1.5%.

  - comisionul de gestiune lunar în mărime de 0,05% aplicat la soldul creditului, faţă de comisionul standard de 0.1%

  - 0% comision de achitare anticipată, faţă de comisionul standard de 1%.

  Conform contractelor de credit încheiate, fiecare debitor a fost înștiințat despre faptul că „...pentru efectuarea calculelor plăţilor creditului şi plăţilor aferente, datorate de Debitor conform Contractului de credit, va fi utilizat cursul monedei naţionale faţă de EUR stabilit de Creditor pentru creditele ataşate la valută, în vigoare la data efectuării plăţilor". De asemenea beneficiarii şi-au asumat responsabilitatea „să  suporte din surse proprii eventualele sume ce pot rezulta din diferenţele de curs valutar, în vederea achitării preţului locuinţei din contractul de vânzare-cumpărare (sau de investiţii) încheiat între Debitor şi vânzător (sau constructor)". Respectiv, fiecare beneficiar a acceptat conştient riscul valutar la acordarea creditului, iar în anexă puteţi consulta calculul diferenţei achitărilor la un credit ataşat la EUR faţă de un crdit standart în MDL, în dependenţă de modificarea cursului de schimb valutar. (anexa 1)

  Riscul valutar este o componentă ce nu depinde de Bancă, având la bază situaţia macroeconomică a ţării, Banca fiind şi ea la rândul său expusă acestui risc.

  Actualmente dintre cei 151 beneficiari iniţiali ai creditului oferit prin program, 18 deja au rambursat anticipat împrumutul contractat. Banca monitorizează în continuu situația fiecărui credit acordat.

  Primăria Municipiului Chişinău în comun cu Banca analizează evoluția cursului valutar si impactul acestuia asupra capacităţii de rambursare a debitorilor în cadrul programului si este gata să discute cu fiecare beneficiar în parte pentru a găsi soluții reieşind din gradul de afectare a beneficiarului şi posibilităţile financiare atât ale Primăriei, cât şi cele ale Băncii.

  Vă informăm că părţile conlucrează în vederea identificării şi a altor modalităţi de susţinere a beneficiarilor programului „Prima Casă".

  Anexa 1