• vezi mai mult
  ANUNȚ - Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău anunță despre prelungirea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de: 1. specialist principal al Secției finanțe în învățământ și cultură 2. specialist principal al Serviciului investiții din cadrul Direcției buget și sinteză Descarcă : româna     
  Direcţia generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chişinău - Anunţ cu privire la modificarea datei limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: specialist principal în Secția management instituțional și de personal Descarcă :   
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante de specialist principal (2 unități- 1 funcție vacantă și 1 funcție temporar vacantă) în cadrul Direcției relații externe Descarcă : româna     
 • Prima   /  Informații   /  Posturi vacante  /  Concurs pentru ocuparea funcţiei de asistent social

  Concurs pentru ocuparea funcţiei de asistent social

   05.11.2010 11:40    4465 Accesări    

  Organizaţia CCF Moldova şi HHC Marea Britanie în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru protecţia Drepturilor Copilului (DMPDC) angajează asistent social pentru implementarea proiectului "Reforma sistemului rezidenţial din municipiul Chişinău.  Casa Municipală Specializată pentru Copii".

  Denumirea funcţiei: asistent social 

  Descrierea funcţiei

  Scopul general al funcţiei:

  Prevenirea abandonului copiilor în maternităţi, separării copilului de familie şi monitorizarea cazurilor postre/integrare în familia biologică, lărgită, substitutivă, alte forme de protecţie etc.

  Sarcinile de bază:

  1.                Colaborarea cu maternităţile din municipiul Chişinău în vederea depistării timpurii a cazurilor cu risc sporit de abandon;

  2.                Colaborarea cu Asociaţiile medical-teritoriale din municipiul Chişinău;

  3.                Evaluarea situaţiei sociale a familiilor biologice şi extinse cu copii din categoria cu risc de separare de familie;

  4.                Elaborarea planurilor individuale de intervenţie;

  5.                Colaborarea cu asistenţii sociali şi APL din localităţile suburbane ale municipiului şi din republică  în vederea soluţionării cazurilor de prevenire;

  6.                Conlucrarea cu alte structuri statale şi nestatale implicate în reformă sistemului rezidenţial precum şi diminuarea fenomenului de separare a copilului de mediul familial;

  7.                Monitorizarea cazurilor de prevenire a separării copilului de familie şi de reintegrare a cuplului mamă-copil din Centrul maternal; etc.

  Principii şi Valori:

  •  Respectarea drepturilor copilului în conformitate cu prevederile actelor internaţionale şi naţionale;
  • Promovarea interesului superior al copilului;
  • Respectarea şi asigurarea principiului confidenţialităţii;
  • Responsabilitate;
  • Atitudine non-discriminatorie.

  Cerinţe:

  • studii superioare cu specializarea în asistenţă socială, psihologie, drept, ştiinţe ale educaţiei
  • experienţă de lucru cu copiii
  • permis de conducere, categoria B
  • cunoştinţe de operare PC (calculator)
  • în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

  Pentru aplicare vor fi prezentate:

  CV (cu numele a două persoane de referinţă)

  Scrisoare de motivare

  Date de contact: str. A. Vlăhuţă,3, fax. 242702,  dmpdc@ mail.md; dmpdcchisinau@mail.ru; tati_moca@yahoo.com   

  Data limită pentru aplicare - 15 noiembrie.