• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Licitaţie „cu strigare” repetată de comercializare a materialelor neutilizate incluse în masa debitoare, proprietate a SA „Termocom” în procedura planului

  Licitaţie „cu strigare” repetată de comercializare a materialelor neutilizate incluse în masa debitoare, proprietate a SA „Termocom” în procedura planului

   13.12.2013 11:30    2555 Accesări    

  Administratorul procedurii planului SA „Termocom", anunţă desfăşurarea licitaţiei „cu strigare" repetată de comercializare a materialelor neutilizate incluse în masa debitoare, proprietate a SA „Termocom" în procedura planului, care va avea loc la data de 30.12.2013, ora 13:30, pe adresa mun. Chişinău, str. T. Vladimirescu 6, bir. 421.

  Lista bunurilor materialele expuse la licitaţie este plasată pe site-ul: www.termocom.md; www.chisinau.md (rubrica licitaţii şi achiziţii curente) sau  poate fi primită prin poşta electronică, la solicitare.

  Bunurile vor fi comercializate pe loturi conform listei menţionate.

  Valoarea iniţială a bunurilor include TVA.

  La licitaţie sunt admise:

  a)     persoanele juridice şi fizice ale Republicii Moldova;

  b)     persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii;

  c)     asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).

  Pentru a fi admişi la licitaţie participanţii sunt obligaţi să prezinte până la data de 27.12.2013, ora 13:00, pe adresa mun. Chişinău, str. T. Vladimirescu, 6 bir. 422:

  1.      cererea de participare la licitaţie;

  2.      actele de identitate ale participantului;

  3.      documentul de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie;

  • pentru persoane juridice inclusiv:

  4.      copia certificatului de înregistrare autentificată şi extrasul din Registrul de stat în original cu termen de valabilitate de cel puţin 1 lună;

  5.      documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie.

  Informaţii suplimentare la telefonul: (+373 22) 44-98-00, 060173575.

  e-mail: slavaeni@gmail.com; slavaeni@rambler.ru  

  Taxa de participare  în valoarea de 100 lei pentru persoane fizice şi 200 lei pentru persoane juridice, precum şi  acontul  în valoare de 10% din preţul bunului urmează a fi transferate pe contul de decontare 222420149802311, „Banca de Economii" SA, fil. 1, Chişinău BECOMD2X609, cod fiscal 1003600022286.