• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Informație desfășurată privind cronologia evenimentelor pe dosarul SA „Locuințe Pentru Toți”, unde Primăria Chișinău este obligată să achite 17 milioane de lei unei companii FANTOMĂ

  Informație desfășurată privind cronologia evenimentelor pe dosarul SA „Locuințe Pentru Toți”, unde Primăria Chișinău este obligată să achite 17 milioane de lei unei companii FANTOMĂ

   04.08.2021 09:52    501 Accesări    

  Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Central, nr. 2i-929-3/18 din 05.09.2019, a fost admisă parțial cererea de chemare în judecată înaintată de către administratorul procesului de insolvabilitate a SC „Locuințe pentru Toți" S.A., privind încasarea în mod solidar de la Primăria municipiului Chișinău și Î.M. „Direcția Construcții Capitale” în beneficiul SC „Locuințe pentru Toți" S.A. a sumei investițiilor în mărime de 3078612, 38 lei, cu titlu de cheltuieli suportate pentru pregătirea documentelor, servicii de proiectare, expertiza proiectelor, executarea lucrărilor de construcție și demontarea construcțiilor efectuate la blocul locativ din str. Alba Iulia 10A și a sumei de 14 061 264 lei cu titlu de venit ratat.

  La data de 04.03.2011 prin hotărârea Curții de Apel Chișinău a fost intentat procesul de insolvabilitate în privința debitorului S.A. „Locuințe pentru Toți". În calitate de administrator al procesului de insolvabilitate al S.A „Locuințe pentru Toți" a fost desemnată Î.I. „Bulgaru Igor", în persoana lui Bulgaru Igor.

  La 26.02.2015 administratorul S.A „Locuințe pentru Toți" în procedura planului a depus în instanța de insolvabilitate cerere de chemare în judecată față de Î.M. Direcția Construcții Capitale”, Primăria municipiului Chișinău și Consiliul municipal Chișinău cu privire la încasarea cheltuielilor suportate de societatea pe acțiuni S.A „Locuințe pentru Toți" pentru pregătirea documentelor, servicii de proiectare, expertiza proiectelor, executarea lucrărilor de construcție și demontarea construcțiilor efectuate la blocul locativ din str. Alba Iulia 10A, în sumă de 3 078 612, 38 lei, precum și încasarea venitului ratat suportat în urma imposibilității construirii blocului locativ din str. Alba Iulia 10A și a dobânzii de întârziere, în sumă de 25 304 984 lei.

  La data de 05.09.2019, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Central s-a admis parțial cererea de chemare în judecată înaintată. S-a încasat în mod solidar de la Î.M.„ Direcția Construcții Capitale" și Primăria municipiului Chișinău în beneficiul Societății pe Acțiuni „Locuințe pentru Toți" în procedura planului, suma de 3 078 612, 38 lei, cu titlu de cheltuieli suportate de Societatea pe Acțiuni „Locuințe pentru Toți" pentru pregătirea documentelor, servicii de proiectare, expertiza proiectelor, executarea lucrărilor de construcție și demontarea construcțiilor efectuate la blocul locativ din str. Alba Iulia 10A și suma de 14 061 264 lei cu titlu de venit ratat. Totodată, s-a încasat în mod solidar din contul Î.M. „Direcției Construcții Capitale" și Primăriei municipiului Chișinău taxa de stat în mărime de 50 000 mii lei.

  Hotărâre primei instanțe a fost contestată cu recurs, însă a fost menținută de către instanța ierarhic superioară (decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2ri-348/19 din 12 decembrie 2019) devenind irevocabilă de la emitere.

  La caz menționăm că la 01.07.2020, Primăria municipiului Chișinău a expediat un demers în adresa Procuraturii Generale a Republicii Moldova cu nr. 03-116/565 prin care a solicitat următoarele informații:

  ❓- A fost intentată vreo cauză penală pe foștii factori de decizie ai SC „Locuințe pentru Toți" S.A. pe faptul delapidării de mijloace financiare din contul investitorilor imobilului din str. Alba Iulia nr. 10A și la ce etapă de examinare se află cauza penală?

  ❓- Care este valoarea prejudiciului adus investitorilor la construcția din str. Alba Iulia nr. 10A, municipiul Chișinău de către foștii administratori ai SC „Locuințe pentru Toți" S.A?

  ❓- Care este suma achitată de investitori pentru construcția imobilului din str. Alba Iulia nr. 10A, municipiul Chișinău și câte mijloace financiare au fost valorificate de investitor pentru construcția acestui imobil?

  ❓- Există vreo sentință de condamnare /achitare?
  Prin răspunsul parvenit de la Procuratura Republicii Moldova nr.6414 din 28.07.2020, am fost informați precum că: 

  -"La data de 14 iulie 2010 Procuratura municipiului Chișinău a început urmărirea penală în cauza penală nr. 2010031554, în temeiul existenței unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) din Codul penal.

  - La 20.03.2013, cauza penală dată a fost expediată cu rechizitoriu în adresa Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău, pentru examinare în fond.

  - Conform rechizitoriului, factorii de decizie ai SC "Locuințe pentru Toți" SA, sunt învinuiți în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 44, 190 alin. (5) și art. 44, 191 alin. (5) și 44, 191 alin. (5) din Codul penal.

  - În total, potrivit învinuirilor, inculpații au cauzat părților vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari, în sumă de 80 290 487,8 lei.

  - Pentru construcția blocului locativ din str. Alba Iulia 10/A, municipiul Chișinău, de către investitori (părți vătămate) au fost alocați/investiți bani, în valoare totală de 36 736331, 65 lei, surse care au fost însușite.

  - În prezent, cauza penală este examinată în instanța de fond și deocamdată nu a fost adoptată vreo decizie.

  Potrivit circumstanțelor create, reieșind din faptul că mijloacele financiare alocate de către investitori pentru construcția imobilului din str. Alba Iulia nr. 10A, municipiul Chișinău au fost însușite de către factorii de decizie ai SC „Locuințe pentru Toți" SA și nu au fost direcționate pentru construcția blocului locativ, Primăria municipiului Chișinău a declarat revizuirea împotriva hotărârilor menționate.

  Este relevant de a face referire la relatarea din conținutul hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Central nr. 2i-929-3/18 din 05.09.2019 menținută prin decizia Curții de Apel, din care rezultă că procesul de insolvabilitate a SC „Locuințe pentru Toți" SA a fost intentat la 04.03.2011, adică la acel moment deja era pornită urmărirea penală în privința factorilor de decizie ai SC „Locuințe pentru Toți" SA (14 iulie 2010). Respectiv, la momentul intentării procedurii de insolvabilitate deja SC „Locuințe pentru Toți" SA, era în imposibilitate financiară de a construi imobilul din str. Alba Iulia nr. 10A, deoarece mijloacele financiare necesare alocate de către investitori-părți vătămate deja erau însușite de către foștii administratori !!!

  Instanța de fond și de recurs au analizat și au apreciat doar argumentele invocate de către SA „Locuințe pentru toți", lăsând fără apreciere argumentele prezentate de reprezentantul Consiliului municipal Chișinău/Primarului general al municipiului Chișinău.

  Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 15 iunie 2021, cererea de revizuire declarată de către reprezentantul Consiliului municipal Chișinău/Primarului general al municipiului Chișinău a fost declarată inadmisibilă.

  Reprezentantul Consiliului municipal Chișinău/Primarului general al municipiului Chișinău a înaintat recurs la Curtea Supremă de Justiție, împotriva încheierii respective, la data de 19 iulie 2021, iar informații privind stabilirea ședinței de examinare a recursului nu sunt plasate pe pagina web a Curții Supreme de Justiție.