• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Mesajul viceprimarului municipiului Chișinău, Angela Cutasevici, cu ocazia Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației

  Mesajul viceprimarului municipiului Chișinău, Angela Cutasevici, cu ocazia Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației

   20.09.2020 10:28    662 Accesări    

  Stimaţi lucrători din sfera protecţiei sociale a populaţiei,

  Dumneavoastră aveți una dintre cele mai nobile meserii care presupune mari responsabilităţi şi sacrificii, indiferent de zi sau oră. Dumneavoastră sunteţi alături de persoanele care au cel mai mult nevoie de susținere şi care se confruntă cu anumite greutăţi. Dumneavoastră sunteţi cei care le oferiţi zilnic sprijin și consiliere, consultanță sau intervenție urgentă. Vă mulţumim pentru că trăiți cu gândul la nevoile celor din jur!

  Cea de-a treia duminică din septembrie este dedicată „Zilei lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei”, un prilej în plus de a reitera valoarea muncii acestor angajaţi, mai ales în ultimul an, de la declararea stării de urgenţă, când foarte mulţi cetăţeni au avut nevoie de sprijin.

  Cu răbdare, devotament şi profesionalism, aţi intervenit pe fiecare caz în parte, în limita posibilităţilor, încercând să căutaţi soluţii. Îmi exprim înalta recunoştinţă şi apreciere pentru implicare şi munca depusă cu dedicaţie şi discernământ.

  Cu prilejul sărbătorii profesionale, Vă aducem sincere felicitări, urări de sănătate, pace şi realizări frumoase. Vă dorim împlinirea tuturor năzuinţelor profesionale şi personale, să aveţi parte de multe bucurii, fericire, recunoştinţă, sănătate şi forţe pentru a putea rezista intemperiilor şi provocărilor, dar şi pentru a realiza în continuare lucruri frumoase.

  Astfel, Primăria municipiului Chișinău, împreună cu Direcția generală asistență socială și sănătate și a lucrătorilor din sfera protecției sociale a populației, a acordat următoarele ajutoare: 

  1.    Ajutor material pentru unele categorii de persoane social-dezavantajate din municipiul Chişinău:

  - în 2019 au beneficiat de ajutor material - 21691 persoane, în sumă totală de 13 754 650,00 lei;

  - în perioada 01.01. – 20.09.2020 – au beneficiat de ajutoare materiale 13757 persoane, în sumă de 8542300,00 lei, dintre care:

  - 3460 persoane, în sumă de 2 041 400,00 lei, în baza cererii;

  - 3535 persoane, în sumă de 1 767 500,00 lei, prin intermediul programelor cu destinaţie specială, în baza deciziilor Comisiei municipale de stabilire şi acordare a ajutorului material (către Sfintele Sărbători de Paşti, către Ziua Donatorului de sânge);

  - 6762 copii, în sumă de 4 733 400,00 lei, pentru pregătirea acestora pentru noul an şcolar. Urmează a fi acordată cea de-a II tranşă, pentru 1238 copii (Total pregătiţi de şcoală  - 8000 copii);

  - ajutor financiar absolvenților orfani: clasa a IX-a - pentru 46 persoane a câte 3000 lei, clasa a XII-a, pentru 12 persoane - a câte 5000 lei, copiilor orfani care au mers în clasa I - pentru 20 persoane a câte 5000 lei;

  - ajutor material unic de Sfintele Sărbători de Paşti, pensionarilor, persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, aflate la evidenţa structurilor teritoriale de asistenţă socială, a căror pensii nu depăşeşte 1450 lei. În anul 2019 – a fost acordat ajutorul material unic în mărime de 100 lei pentru 30 975 persoane, în sumă de 3097500,00 lei, iar în anul 2020 pentru 31 451 persoane în sumă de 3 145 100,00 lei;

  ajutor material unic în mărime de 2000 lei, pentru naşterea celui de-al 3-lea copil şi următorilor născuţi. În anul 2019 – au primit ajutor 1670 familii (pentru naşterea a 1684 copii), iar în perioada 01.01. – 20.09.2020, 453 familii (pentru naşterea a 463 de copii). Suma totală achitată  4 294 000,00 lei;

  - suport financiar lunar în mărime de 700 lei, pentru 64 familii cu 3 și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie. În anul 2019 şi în perioada 01.01.-20.09.2020 a fost acordat suport financiar în sumă de 810 600,00 lei;

  - serviciul social de Suport Monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate pentru 939 persoane în sumă de 4063700,00 lei (2019-20.08.2020);

  - serviciul social de sprijin pentru familii cu copii pentru 184 familii, în sumă de 1 068 407,00 lei (01.01.- 31.03.2020).

  2.    Acordarea compensațiilor/abonamentelor pentru călătoria în transportul public urban şi suburban din municipiul Chişinău unor categorii de persoane ale căror pensii/venituri nu depăşesc 3000 lei. Actualmente, beneficiază de compensaţia nominalizată - 58 357 persoane, iar de  abonamente 11991 persoane. Suma achitată în 2019 - 20.09.2020 este de 92 459 850,00 lei.

  3.    Acordarea compensațiilor pentru serviciile de transport pentru 22 627 persoane cu dizabilităţi severe, accentuate şi persoane cu dizabilităţi ale aparatului locomotor. Suma achitată în 2019- 20.09.2020 – 38 976 734,00 lei.

  4.    Compensarea cheltuielilor pentru persoanelor devalorizate la efectuarea plăţilor pentru serviciile comunale şi resurse energetice. La data de 30.04.2020, pentru sezonul de încălzire 2019-2020, au fost calculate compensaţii pentru 28 541 familii/persoane, în sumă de 47603 639,7 lei. Au fost calculate compensaţii pentru cheltuielile efectuate la plăţile pentru:

  - alimentarea cu energie termică – pentru 21 971 familii/persoane;

  - gaze naturale – pentru 4 247 familii/persoane;

  - lemne şi cărbune – pentru 2298 familii/persoane;

  - resurse energetice – pentru 25 familii/persoane;

  - alimentare cu apă şi canalizare (cotă –parte) – 6 366 familii/persoane;

  - diferenţa în urma majorării tarifului pentru transportarea deşeurilor menajere – 16 759 familii/30 334 persoane.

  - suma compensaţiilor achitate – 32 724 492,0 lei.

  5.    Acordarea Serviciului de alimentare cu prânzuri pentru persoanele social-vulnerabile ale căror venit nu depăşeşte 3000 lei. În perioada 01.01.2019 – 13.03.2020 au fost acordate 316 389 de prânzuri, în sumă de 9 195 676,40 lei. În contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice a infecției COVID-19, ca măsură de prevenire şi diminuare a răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul municipiului Chişinău, a fost modificată forma de prestare a serviciilor de alimentare din prânzuri calde în pachete cu produse alimentare. Prin urmare, în perioada 16.03.- 30.08.2020, au fost distribuite la domiciliul beneficiarilor 7475 de pachete cu produse alimentare, în sumă de 4 474 758,21 lei acordarea.

  6.    Acordarea în colaborarea cu agenţi economici, ONG, misiuni religioase ale asistenţei umanitare sub formă de pachete cu produse alimentare, produse igienice, mijloace ajutătoare tehnice, etc.

  7.    Aprobarea decizie „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de achiziţionare a Serviciilor de plasament pentru persoanele aflate în dificultate din municipiul Chişinău”, în baza căreia au fost achiziţionate 60 de locuri de plasament.

  8.    Dezvoltarea Serviciului social „Asistenţă Personală” instituite pe lângă Direcția asistență socială și sănătate și Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului prin completarea statului de personal cu 527 unităţi (434 unități pentru adulți, 93 unități de personal pentru copii).

  9.    Prin urmare, municipalitatea dispune de capacitatea de a răspunde necesităților și așteptărilor solicitanților/beneficiarilor Serviciului social „Asistenţă Personală” cu un efectiv total de 1712 unități de personal, dintre care 1651- unități de asistent personal:

  - asigurarea a circa 2227 persoane cu deficienţe de auz cu aparate auditive în perioada 01.01.2019-30.08.2020;

  - asigurarea a 564 persoane cu deficienţe de văz cu dispozitive medicale, nemedicale şi servicii de protezare oculară;

  - asigurarea a circa 12 160 persoanelor cu diabet zaharat cu accesorii pentru determinarea glicemiei;

  - acordarea produselor lactate/formule de început și formule de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici pentru 1204  copii din familii cu risc medico-social și cu indicații medicale;

  - acordarea asistenţei medicale stomatologice pentru 963 persoane social-dezavantajate;

  - procurarea a 12 ascensoare/ platforme de ridicare a persoanelor cu dizabilități locomotorii, care au fost instalate în Asociațiile Medicale Teritoriale pentru a asigura accesibilitatea acestora la serviciile medicale.