• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Șeful interimar al ÎM „Piața Centrală" a raportat la ședința CMC despre activitatea întreprinderii, în perioada februarie-iulie, a.c.

  Șeful interimar al ÎM „Piața Centrală" a raportat la ședința CMC despre activitatea întreprinderii, în perioada februarie-iulie, a.c.

   04.08.2020 15:19    891 Accesări    

  Primăria municipiului Chișinău informează că în perioada: februarie-iulie 2020, Î.M. „Piața Centrală" (ÎMPC) a adoptat un șir de măsuri privind îmbunătățirea managementului întreprinderii. Acestea au vizat optimizarea proceselor operaționale, pentru reducerea cheltuielilor întreprinderii.

  Potrivit raportului prezentat de șeful interimar al Î.M. „Piața Centrală", Ion Pîntea, marți în cadrul ședinței Consiliului municipal Chișinău, activitățile întreprinse se referă la: implementarea unui nou sistem de evidență contabilă; digitalizarea sistemului de evidență a locurilor de comerț pe fișiere Excel (tarabe, gherete, loturi de pământ); inventarierea locurilor de comerț (tip gherete) în sectorul de mărfuri agricole și rezilierea clauzelor privind contractele de sub-locațiune. Administrația Pieței a prezentat trei tipuri de tarabe (mese), pentru a fi amenajate corespunzător sectoarelor de FRUCTE /LEGUME și categoriei de mărfuri comercializate.

  În scopul economisirii surselor financiare, pe perioada în care subdiviziunea nu a activat și pentru a asigura continuitatea activității, au fost aprobate statele de personal cu reducerea a 11 unități. În rezultatul optimizărilor de personal au fost economisiți circa 580 mii lei.

  De asemenea, în contextul activităților privind elaborarea Conceptului de modernizare a Pieței Centrale, au fost organizate discuții cu agenții economici, care activează pe teritoriul întreprinderii, în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate. Conceptul include planul de modernizare a 11 anexe, documentul fiind supus consultărilor publice.

  Totodată, având în vedere utilizarea rațională a teritoriilor gestionate de a ÎMPC și creșterii veniturilor întreprinderii, a fost desfășurată o analiză economico-financiară a activității Pieței Avicole din str. Cărbunari nr. 9. La capitolul menționat, a fost implementată o inițiativă ce prevedea amenajarea lotului de pământ neutilizat, de circa 1,5 ha, pentru organizarea comerțului centralizat cu materiale de construcție din unități de transport, inclusiv parcarea mașinilor de mare tonaj, prin intermediul cărora în prezent sunt prestate, neautorizat, servicii de comerț pe Calea Basarabiei.

  Pentru asigurarea veniturilor stabile ale Pieței Centrale, administrația întreprinderii a prevăzut valorificarea suprafeței utile din această zonă, pentru organizarea comerțului centralizat sezonier în mun. Chișinău (struguri, produse viti-viniciole, material săditor și semincer etc.).

  Alte acțiuni realizate, în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate, se referă la evacuarea a 55 de gherete comerciale amplasate neautorizat de pe trotuarele din str. Armenească și str. Tighina, precum și combaterea comerțului ambulant ilicit în adiacentul Pieții Centrale. Mai mult, în vederea neadmiterii încasărilor de plăți non formale de la agenții economici, s-a decis alternarea de către personalul angajat în calitate de inspectori/controlori a respectivelor funcții prin rotație.