• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Proiectul Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 a fost prezentat Consiliului municipal pentru aprobare

  Proiectul Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 a fost prezentat Consiliului municipal pentru aprobare

   04.07.2020 14:57    194 Accesări    

  Primăria municipiului Chișinău informează că proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025" a primit aviz pozitiv din partea Comisiei pentru protecție socială, ocrotirea sănătății, educație, cultură, mass media și relații internaționale a Consiliului municipal Chișinău.

  Documentul a fost elaborat de Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu asistența tehnică a reprezentanței UNICEF Moldova, acordată conform prevederilor Memorandumului de înțelegere dintre Consiliul municipal Chișinău - UNICEF Moldova - APSCF din 5 martie 2019.

  Viceprimarul de ramură, Angela Cutasevici, a menționat că proiectul Strategiei  municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 se înscrie în contextul general de reformare a sistemului de protecție a copilului din Republica Moldova, dar și alinierea acestuia la standardele şi angajamentele europene și internaționale.

  De asemenea elaborarea noii strategii de profil vine din necesitatea concentrării eforturilor pe structuri integrate de prevenire și identificare timpurie a situațiilor de risc pentru copii și respectiv, consolidării capacităților de intervenție și asistență la nivel comunitar, dezvoltării și implementării unor mecanisme eficiente de analiză a necesităților și planificare a activităților de dezvoltare a serviciilor sociale pentru copii.

  Finalitatea urmărită de noul document de politici este de a crea un mediu prietenos și incluziv, capabil să asigure, să respecte și să protejeze drepturile fiecărui copil din municipiul Chișinău. Strategia își propune o abordare intersectorială în implementare, cu implicarea mai multor subdiviziuni ale APL Chișinău, inclusiv DMPDC, DGETS, DGASS, Poliția municipală etc.

  Proiectul Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 a fost spus consultărilor publice de câteva ori, iar cel puțin 8 ONG-uri, 3 autorități publice locale, reprezentantul ONU pentru drepturile omului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Parlamentul Republici Moldova - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova au transmis comentarii și sugestii, care au fost analizate. Unele au fost acceptate, iar altele vor face subiectul Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei.