• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale

  Ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale

   03.06.2020 16:27    235 Accesări    

  Vineri, 05 iunie 2020, ora 13:00, va avea loc ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale a Consiliului municipal Chișinău. 

  Ordinea de zi a ședinței: 

  1. Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de achiziționare a serviciilor de plasament pentru persoanele aflate în dificultate în municipiul Chișinău.

  Raportor: Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistenţă socială și sănătate

  2. Cu privire la modificarea denumirii Instituției Medico-Sanitarea Publice Spitalul Clinic municipal nr. 1

  Raportor: Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistenţă socială și sănătate 

  3. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/18 din 24 iulie 2018 "Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor defavorizate din municipiul Chișinău pentru pregătirea elevelor de noul an școlar 2018-2019".

  Raportor: Viorica Negrei, șef adjunct  Direcția generală educație, tineret și sport 

  4. Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolare din municipiul Chișinău.

   Raportor: Zinaida Popa, consilier municipal 

  5. Cu privire la amplasarea panoului decorative din mosaic "ARTA".

  Raportor: Svetlana Dogotaru, șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare

  6. Despre abrogarea deciziei nr. 6/25-2 din 19.12.2016 "Cu privire la atribuirea în folosință a un or loturi de pământ pentru proiectarea ți construirea unor obiective de infrastructură a medicinii de urgență de către IMSP "Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească""

  Raportor: Valeriu Bogdan, șef Direcția asistenșă juridică 

  7. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale a unor încăperi din str. Cojocarilor, 9 lit. A, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, V, V1, D, 9, 13, 14 (clădiri separate) Asociației Obștești "Societății Invalizilor din Republica Moldova""

  Raportor: Vladimir Iermicioi, șef interimar al DGERRP