• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Discuții publice asupra proiectului de Regulament privind raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenuri municipale

  Discuții publice asupra proiectului de Regulament privind raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenuri municipale

   15.05.2020 09:43    217 Accesări    

  Primăria municipiului Chișinău informează că astăzi, 15 mai 2020, ora 15:00, vor avea loc discuții publice asupra proiectului de Regulament privind raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenuri municipale.

  Evenimentul va fi organizat în regim online, prin intermediul platformei de conferințe ZOOM. Date de acces Zoom: 820-0254-8542 (ID conferință dezbateri). Sesiunea va fi transmis online și pe pagina de Facebook a Primăriei Chișinău.

  Scopul proiectului este aplicarea Codului Civil al Republicii Moldova, operat prin Legea nr. 133/2018 privind modificarea Codului Civil.

  Elaborarea și adoptării proiectului de decizie are drept scop stabilirea (mecanismului) de sarcini și acordarea de împuterniciri necesare perceperii redevenței pentru superficia legală, precum și încheierii, la solicitare, a contractelor de superficie și locațiune a terenurilor municipale și încasării plăților de la titularii drepturilor pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor private la bugetul public municipal.

  Prevederile de bază ale proiectului se referă la punerea în sarcina autorității executive a administrației publice locale să încheie, la solicitare, contractele de superficie pe perioada de funcționare prezumată a bunului imobil și contractele de locațiune, inclusiv cu dreptul de a institui servituți și alte condiții necesare, cu proprietarii bunurilor imobile înregistrate separat în capitolul B (cu exceptia construcțiilor provizorii) și cu proprietarii bunurilor imobile înregistrate separat în capitolul C al registrului bunurilor imobile, acordându-i-se, în acest sens, depline împuterniciri.

  La discuții sunt invitate să participe persoanele interesate, reprezentanții instituțiilor publice, reprezentanții societății civile, experți, activiștii civici etc.

  Participanții la dezbatere care se înscriu pentru luări de cuvânt își vor expune punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului enunțat. Durata-limită pentru exprimarea opiniilor este de 5 minute pentru fiecare participant.

  Proiectul Regulamentului și nota informativă, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de Regulament sunt disponibile pe pagina web a Primăriei Municipiului Chișinău (chisinau.md) precum și pe portalul guvernamental „particip.gov.md".