• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Soluționarea conflictelor în domeniul urbanismului și construcțiilor - pe agenda de lucru a autorităților municipale

  Soluționarea conflictelor în domeniul urbanismului și construcțiilor - pe agenda de lucru a autorităților municipale

   24.02.2020 13:56    2396 Accesări    

  Administrația publică locală Chișinău este preocupată de soluționarea conflictelor din domeniul urbanismului și al construcțiilor. În acest sens, a fost creat un Grup de lucru la nivel de municipiu, în baza unei dispoziții semnate de primarul general, Ion Ceban.

  Potrivit actului administrativ, Grupul de specialiști va asigura examinarea cazurilor de conflict în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiul Chișinău, ținând cont de constatările organelor de profil, de supraveghere și controlul privind neregulile depistate, precum și va formula recomandări pentru elaborarea conceptului proiectelor de decizii/dispoziții, în vederea luării de atitudine pentru remedierea problemelor pe fiecare caz în parte.

  Comisia este prezidată de viceprimarii Victor Chironda (președinte) și Ilie Ceban (vicepreședinte) și aici mai fac parte reprezentanți ai subdiviziunilor structurale, specialiști în domeniile: arhitectură și urbanism, disciplină în construcții, asistență juridică etc., precum și reprezentanți ai societății civile și ai Federației Patronale a Constructorilor, Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcție „CONDRUMAT".

  Președintele Grupului va convoca periodic membrii în ședințe, după necesitate, pentru examinarea și altor cazuri ce vor parveni pe parcurs, în baza informațiilor preturilor de sector și a altor subdiviziuni structurale ale autorităților publice municipale, privind obiectivele realizate cu abateri de la actele permisive emise și a adresărilor/demersurilor înregistrate din partea altor autorități. Ședințele Grupului de lucru au loc în fiecare zi de luni, de la ora 15:00.  

  În baza recomandărilor Grupului de lucru, subdiviziunile structurale responsabile vor elabora proiecte de decizii/dispoziții, cu ulterioara prezentare a acestora spre examinare și aprobare Primarului General / Consiliului municipal Chișinău. 

  Agenda ședinței grupui de lucru din 24.02.2020