• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Livrarea agentului termic către consumatorii finali în orașul Chișinău

  Livrarea agentului termic către consumatorii finali în orașul Chișinău

   31.10.2019 16:00    524 Accesări    

  Primăria municipiului Chişinău informează că până la data de 31.10.2019, au fost conectate la rețeaua termică 1209 blocuri de locuințe cu încălzire centralizată din capitală, din totalul de 2731 sau 44%. Astfel, cele mai multe obiective conectate - 766 (49%) aparțin fondului municipal de locuințe (ÎMGFL); APLP - 297 (41%); CCL - 86 (34%); blocuri departamentale - 60 obiective (31%).

  De asemenea, toate grădinițele din capitală beneficiază de încălzire, livrată centralizat. Referitor la conectarea instituțiilor de învățământ preuniversitar, precizăm că au primit deja căldură 30 (21%) de școli și licee din totalul de 140, majoritatea urmând a fi asigurate cu termie odată cu reîntoarcerea elevilor din vacanța de toamnă. Și instituțiile medicale din capitală sunt conectate la agent termic în proporție de 70 la sută sau 44 de unități din totalul de 63.   

  E de menționat că pentru a beneficia de serviciile de livrare a agentului termic, gestionarul fondului locativ face o solicitare către furnizor (SA „Termoelectrica"), iar prestatorul de servicii răspunde la solicitare, privind conectarea blocurilor de locuințe la încălzirea centralizată, în termen de cca 4 ore.

  În context, Administrația publică locală Chișinău cheamă la conlucrare subiecții implicați în livrarea agentului termic. Gestionarii fondului locativ trebuie să se asigure că fac cereri de conectare în timp util, iar de cealaltă parte, locuitorii Chișinăului să beneficieze de căldură în apartamente, atunci când se solicită acest lucru.