• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Startul campaniei de salubrizare de toamnă în municipiul Chișinău

  Startul campaniei de salubrizare de toamnă în municipiul Chișinău

   01.10.2019 16:24    356 Accesări    

  Primăria municipiului Chișinău informează că luni, 30 septembrie 2019 a fost dat startul campaniei de salubrizare de toamnă, care va dura până pe 8 decembrie, a.c.

  În perioada de referință, autoritățile administrației publice locale vor contribui la îmbunătățirea situației în oraș vizavi de salubrizarea străzilor și sistemele de canalizare,  trotuare, stații de așteptare, teritoriile instituțiilor sociale și a curților blocurilor de locuințe; redresarea stării de lucruri la platourile de acumulare a deșeurilor și depozitarea separată a gunoiului; lichidarea gunoiștilor neautorizate etc.

  În Campania de salubrizare de toamnă sunt antrenate toate serviciile gospodărești din capitală: Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi", Direcția generală transport public și căi de comunicație, Direcția generală locativ-comunală și amenajare, gestionarii fondului locativ, inclusiv privați, dar și Direcțiile generale Educație și, respectiv, Asistență socială, preturile de sector, pentru a asigura desfășurarea eficientă și rezultativă a activității de salubrizare a teritoriului municipiului.

  Actorii implicați în campania de salubrizare de toamnă vor asigura, pe domenii, realizarea următoarelor activități:

  -         efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenurilor aferente blocurilor de locuințe (curților de bloc), inclusiv a locurilor de joacă pentru copii, a platformelor/camerelor de colectare a deșeurilor menajere, a spațiilor verzi, terenurilor de sport, administrate de ÎMGFL-uri, APLP, CCL sau alți administratori;  

  -         evacuarea la timp a deșeurilor de pe platformele de acumulare și evitarea supraaglomerării acestora, depozitarea separată a deșeurilor menajere, celor vegetale și a plasticului;

  -         menținerea curățeniei la stațiile de așteptare a transportului public și la platformele de colectare a deșeurilor menajere, amplasate pe străzi;

  -         gestionarea rațională a depozitului municipal de colectare a deșeurilor vegetale din Calea Ghidighici;

  -         lichidarea gunoiștilor stihinice;

  -         salubrizarea mecanizată a trotuarelor și rigolelor conform orarului aprobat;

  -         salubrizarea și evacuarea deșeurilor, inclusiv a celor vegetale, de pe spațiile public aferente străzilor dintre oraș și suburbii;

  -         colectarea frunzișului de pe terenurile publice (trotuare, alei, scuaruri etc.), în termene rezonabile.

  -         salubrizarea teritoriilor școlilor, grădinițelor de copii, a liceelor, colegiilor, spitalelor și a clinicilor medicale;

  -         salubrizarea mecanizată a bulevardelor, străzilor, a drumurilor municipiului în perioada de toamnă;

  -         curățarea permanentă a receptoarelor, a fântânilor și a sistemelor de canalizare pluvială de pe teritoriul orașului.

  În același timp, informăm locuitorii capitalei și agenții economici despre necesitatea depozitării separate a deșeurilor: frunziș și gunoi menajer, neadmiterea incendierii deșeurilor vegetale, menținerea în curățenie a terenurilor aferente caselor de locuit/ teritoriile din preajma imobilelor pe care le administrează.

  În cazul neconformării acestor solicitări, persoanele fizice și juridice sunt pasibile de sancțiuni sub formă de amendă, conform art. 181 al Codului Contravențional al Republicii Moldova.

  De asemenea, autoritățile municipale vor continua activitățile privind salubrizarea orașului începute săptămâna trecută, prin curățarea teritoriilor din preajma drumurilor magistrale, precum Calea Basarabiei și șos. Hâncești. Totodată, în săptămâna curentă urmează a fi salubrizate teritoriile din bd. Dacia, șos. Muncești și str. Bucovinei.