• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Ajutoare și prestații sociale pentru persoane și familii defavorizate din municipiu

  Ajutoare și prestații sociale pentru persoane și familii defavorizate din municipiu

   27.09.2019 15:16    415 Accesări    

  Primăria municipiului Chişinău informează că un șir de categorii de persoane și familii din oraș și suburbii beneficiază de susținere din partea autorităților administrației publice locale, în scopul îmbunătățirii calității vieții beneficiarilor sau susținerea acestora pe o perioadă definită, pentru a-și soluționa anumite probleme de ordin economico-financiare pe termen scurt.

  Cele mai reprezentative subvenții acordate de municipalitate păturilor social-dezavantajate se referă la: ajutor pentru plata agentului termic în perioada rece a anului; compensații pentru serviciile de transport public, în raza municipiului sau abonamente anuale pentru călătoria în transportul public urban și suburban;  Serviciul social de suport monetar, compensații pentru organizarea funeraliilor veteranilor de război etc.

  Beneficiari ai ajutoarelor la plata facturii pentru încălzire în perioada rece a anului sunt cetățenii/familiile cu venituri lunare de până la 3000 lei per persoană sau membru de familie, beneficiarii de pensii pentru limita de vârstă și de dezabilitate, inclusiv cei ai instituțiilor de forță. Compensația constituie 40 sa sută din costul plății lunare pentru serviciul respectiv, pentru locuințele cu încălzire centralizată.

  Ajutorul financiar pentru călătoria în transportul public, în valoare de 70 lei lunar, se oferă persoanelor cu domiciliul legal în municipiul Chişinău: beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă sau de dezabilitate, persoane cu dezabilităţi medii, beneficiari de pensie ai instituțiilor de forță etc., al căror cuantum al pensiei/venitului lunar nu depăşeşte 3000 lei.

  Beneficiarii care se dezic benevol de plata compensaţiei lunare au dreptul la abonament anual pentru călătoria în transportul public urban şi suburban, eliberat de Î.M. "Regia Transport Electric".

  Serviciul social de suport monetar se acordă: familiilor/persoanelor defavorizate, confirmate în baza rezultatelor evaluării necesităților, cetățeni ai Republicii Moldova și străinii, cu domiciliul legal în municipiul Chişinău. Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru: reparaţia locuinţei şi/sau reparaţia/construcţia sobei; adaptarea locuinţei la necesităţile familiei/persoanei defavorizate; procurarea combustibilului pentru prepararea hranei şi pentru încălzirea în sezonul rece; procurarea mobilierului adaptat la necesităţi; alte necesităţi stabilite în planul individualizat de asistenţă. Cuantumul suportului monetar nu va depăşi suma de 6000 lei pe an.

  Ajutorul material  se acordă persoanelor vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare; persoanelor cu dezabilităţi inapte de muncă; familii socialmente vulnerabile cu trei şi mai mulţi copii; alte persoane defavorizate aflate în situaţii de dificultate. Valoarea ajutorului material este determinată de comisia municipală de profil, în funcție de situația materială a solicitantului.

  Compensaţii cu privire la organizarea funeraliilor pentru veteranii de război se acordă veteranilor şi invalizilor de război. Membrul familiei, tutorele legal sau altă persoană care a suportat cheltuielile legate de organizarea funeraliilor, inițial, achită integral costul funeraliilor după care, în baza cererii şi a actelor anexate, în termen de o lună de zile de la data decesului veteranului de război, beneficiază de compensaţie.

  Pentru a beneficia de serviciile/prestațiile sociale oferite de Administrația publică locală Chișinău, cetățenii urmează să se adreseze direcțiilor asistență socială din sectoarele capitalei.