• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău

  Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău

   02.08.2019 16:57    723 Accesări    

  Primarul general interimar al capitalei, Adrian Talmaci, convoacă pentru ziua de luni, 05 august 2019, ora 14:00, şedinţa operativă a serviciilor municipale, în Sala de Ședințe a Primăriei Chişinău.

  Ordinea de zi a şedinţei din 05 august 2019:

  1.     Prezentarea informației privind pregătirea autorităților administrației publice locale a municipiului Chișinău pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019.

  Raportor: Alexandra Moțpan,

  Secretar interimar al Consiliului municipal Chișinău

  2.     Prezentarea informației cu privire la activitatea Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare pentru semestrul I a anului 2019.

  Raportor: Alexei Țurcanu,

  Șef interimar al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare

  3.     Prezentarea Raportului cu privire la manifestările cultural-artistice consacrate Sărbătorii Naționale „Limba Noastră".

  Raportor: Steluța Mitriuc,

  șef interimar al Direcţiei cultură

  4.     Prezentarea informației privind Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ (ÎMGFL) aflate în procedură de insolvabilitate.

  Raportori: Valeriu Bogdan,

  șef al Direcției asistență juridică,

  Victor Pruteanu, consilier al Primarului General interimar,

  Ghenadie Dubița, șef-adjunct al Direcției generale locativ-comunale și amenajare

  5.     Prezentarea Raportului privind rețeaua de comerț din mun. Chișinău, îndeplinirea prevederilor dispoziției Primarului General interimar privind sezonul estival 2019, organizarea iarmaroacelor sezoniere și situația privind colectarea taxelor locale în domeniul comerțului. 

  Raportor:  Marcel Zambițchi, șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii

  6.     Prezentarea raportului privind situația financiară a Î.M. „Piața Centrală".

  Raportor: Iurie Vasilenco, șef interimar al Î.M. „Piața centrală"

  7.     Prezentarea raportului privind situația financiară a IMSP SCM „Sfânta Treime", proiectele implementate și cele aflate în derulare pe parcursul anului 2019.

  Raportor: Oleg Crudu,

  director al IMSP SCM „Sfânta Treime"

  8.     Menținerea ordinii publice.

  Raportor: Marin Garaz, șef-adjunct interimar al

  Direcției de poliție a municipiului Chișinău

  9.     Situația epidemiologică din municipiul Chișinău.

  Raportor: Tatiana Bucearschi,

  șef al Direcției generale asistență

  socială și sănătate

  10. Diverse.