• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Elaborarea Concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău

  Elaborarea Concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău

   21.04.2018 12:39    159614 Accesări    

  Primăria municipiului Chişinău informează că pe data de 16 mai 2018 va avea loc concursul pentru elaborarea documentului strategic de politici publice „Concepția de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău". Anunţul de participare pentru procedura de licitaţie publică, inclusiv documentaţia standard, sunt plasate pe pagina web oficială a Primăriei, www.chisinau.md.
    
  „Concepția de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău", una din cele mai importante strategii ale oraşului, urmează a fi elaborată în termen de 12 luni.

  Faza I - Strategia și direcțiile de dezvoltare a infrastructurii transporturilor pentru anii 2018-2042. Termen de proiectare - 7 (şapte) luni de la desemnarea câștigătorului licitaţiei. După aprobare în modul stabilit de către Consiliul municipal Chișinău, documentul va servi drept bază pentru modificarea documentației urbanistice: "Planul Urbanistic General al orașului Chișinău", „Schemei complexe a transporturilor municipiului Chişinău" şi „Planul Urbanistic Zonal Centru oraşul Chişinău".  

  Faza II - Planul de implementare și soluții de realizare (măsuri și proiecte) a Concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pe termen scurt, mediu și lung. Termen de proiectare - 5 (cinci) luni după aprobarea Fazei I.  

  Concepția de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău se va elabora cu respectarea prevederilor legale în domeniu, iar accentul va fi pus pe schimbarea priorităților și pe importanța recuperării patrimoniului istoric, prin eliminarea destructurării urbane generate de intervențiile din perioada post-sovietică, inclusiv din ultimii 25 ani și reconectarea acestei zone la viața orașului.

  Proiectul menţionat urmează să prezinte soluții pentru „o mai bună funcționalitate și crearea de legături mai eficiente cu localitățile din zonă, în contextul în care oraşul Chişinău tinde să formeze o zonă metropolitană cu acestea". Planul se va baza pe situația existentă în domeniul transportului și va prezenta soluții pe termen scurt, mediu și lung pentru dezvoltarea transportului public, a infrastructurii pentru pietoni și a infrastructurii pentru biciclete, a transportului cu autovehiculul propriu, având în vedere o creștere a siguranței traficului și o mai bună mobilitate, care să aibă la dispoziție mai multe modalități de transport.

  Documentul urmează să prezinte propuneri concrete pentru mai multe domenii, precum crearea de rute ocolitoare, îmbunătățirea rutelor de transport public, extinderea rețelelor pentru bicicliști, reorganizarea și crearea de noi locuri de parcare, amenajări pentru siguranța pietonilor, noi reglementări rutiere etc. „Se  vor  analiza toate mijloacele de transport -  motorizat şi nemotorizat, de pasageri şi de marfă, în mişcare şi staţionare, public sau privat. Traficul pietonal va fi și acesta foarte atent analizat, consultantul urmând să ofere soluții mai bune și în acest domeniu".

  La nivelul municipiului Chişinău vor fi demarate o serie de sondaje în trafic, dar și la domiciliul locuitorilor orașului. Vor fi numărate mașinile, vor fi numărați pietonii, va fi cuantificat fluxul de pasageri în stațiile de autobuz.

  Câștigătorii contractului v-a prezenta ideea concepţiei de mobilitate. Totodată, în viitorul apropiat vor organiza și alte dezbateri și consultări publice pe tema nevoilor de transport.