• vezi mai mult
  Vizita Primarului general interimar la Biblioteca municipală „OVIDIUS”   
  Convocarea ședinței de îndată a Consiliului municipal Chișinău   
 • Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Privatizarea locuinţelor şi asigurarea cu apartamente sociale a locuitorilor municipiului Chişinău

  Privatizarea locuinţelor şi asigurarea cu apartamente sociale a locuitorilor municipiului Chişinău

   26.01.2018    2911 Accesări    

  Primăria municipiului Chișinău informează că potrivit Legii cu privire la locuinţe, nr. 75 din 30.04.2015, în vigoare din 29.11.2015, la data de 31 mai 2021 expiră termenul în care cetăţenii îşi pot privatiza locuinţele în care locuiesc.

  În context, îndemnăm toţi locuitorii să-şi exercite dreptul prevăzut de legislaţie şi să-şi privatizeze apartamentele în care locuiesc, conform Legii privatizării fondului de locuinţe, nr. 1324 din 10.03.1993.

  După expirarea acestui termen, toate locuinţele care nu au fost privatizate vor trece în proprietatea municipalităţii, cu statut de locuinţă socială. Cetăţenii care locuiesc în apartamentele respective şi nu le vor privatiza, vor încheia un contract de locaţiune cu Primăria municipiului Chişinău, pe un termen de 5 ani.

  În acelaşi timp, aducem la cunoştinţa opiniei publice că toţi cetăţenii care la moment sunt incluşi în listele de evidenţă a Preturilor de sector pentru a fi asiguraţi cu o locuinţă socială, sunt obligaţi, potrivit Legii cu privire la locuinţe, să actualizeze dosarele şi să depună o nouă cerere în acest sens. În perioada următoare, Preturile de sector vor informa în scris toţi cetăţenii incluşi în rândul persoanelor care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai despre necesitatea de a-şi actualiza dosarele depuse, inclusiv lista actelor ce urmează a fi anexate la dosar.

  De asemenea, informăm că Primăria Chişinău a elaborat şi supus dezbaterilor publice proiectul Regulamentului de funcţionare a Comisiei consultative pentru domeniul locuinţelor. Documentul va fi înaintat spre examinare şi aprobare la următoare şedinţă a Consiliului municipal Chişinău. După aprobarea regulamentului în cauză, toate solicitările cetăţenilor privind asigurarea cu spaţiu locativ vor fi examinate de către Comisia ce urmează a fi creată, care va decide inclusiv includerea persoanelor în lista celor care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai.

  Trebuie să menţionăm că în anul curent, Primăria îşi propune să procure mai multe apartamente sociale, în sumă de 10 milioane lei. După aprobarea deciziei respective de către CMC, administraţia publică locală va anunţa o licitaţie în acest sens.