• vezi mai mult
  Reabilitarea iluminatului public pe strada Ciuflea și Viaduct, sectorul Centru   
  Sesiune de informare privind realizarea concursului de idei pentru amenajarea spațiilor aferente arborilor solari   
  Punerea în circulație a primelor autobuze noi ISUZU   
  Modificarea itinerarului rutei de autobuz nr. 19   
 • Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Rezultatele anchetei de serviciu în care a fost vizat pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu

  Rezultatele anchetei de serviciu în care a fost vizat pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu

   15.12.2017    1333 Accesări    

  Ca urmare a apariției articolului „Regele gheretelor de la Pretura Centru", publicat în Ziarul de Gardă, ediția din 30 noiembrie 2017, referitor la un eventual conflict de interese al pretorului sectorului Centru în partea ce ține de avizarea și eliberarea actelor permisive pentru amplasarea și funcționarea mai multor gherete, a fost dispusă crearea unui grup de anchetă care a examinat situația dată și informează privind următoarele.

  Pentru elucidarea tuturor circumstanțelor au fost solicitate de la Pretura sectorului Centru și Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare toate actele, schemele, coordonările și alte documente relevante examinării speței date. Totodată, pe marginea cazului respectiv s-au expus Direcția juridică şi Direcția generală comerț, alimentaţie publică şi prestări servicii.

  Examinând toate materialele relevante la acest subiect s-au constatat următoarele. În baza dispoziției primarului general nr. 3-d din 13 ianuarie 2015 a fost permisă, cu titlu de excepție, autorizarea amplasării și funcționării a 18 gherete care urmau a fi amplasate în sectoarele municipiului Chișinău. Cererea respectivă a fost depusă de către SRL „Carilia" pe numele Primarului general, și nu în adresa Preturii sectorului Centru. La momentul depunerii cererii de către SRL „Carilia", Pavel Rusu deținea funcţia de şef al Secţiei social economice din cadrul Preturii sectorului Centru. Funcţionarul a confirmat faptul că la momentul emiterii dispoziţiei Primarului general al municipiului Chişinău, SRL „Carilia" aparţinea persoanei apropiate familiei sale (nurorii sale).

  Conform atribuțiilor de serviciu ale lui Pavel Rusu, s-a constatat că funcţia pe care o deţinea, cea de şef de secţie, nu a influenţat în careva mod asupra soluţionării sau nesoluţionării cererii depuse. Respectiv, Pavel Rusu, în funcția pe care o deținea la acel moment, nu a avut careva competenţe privind coordonarea cererilor depuse de către agenţii economici, iar coordonarea revine exclusiv pretorului sau vice-pretorului, conform practicii și atribuțiunilor existente.
  Potrivit dispoziţiei menţionate, SRL „Carilia" i s-a permis autorizarea funcţionării a 18 gherete, fiind instalate doar 7 din ele, în sectorul Centru. Conform explicațiilor funcţionarului, amplasarea acestora a avut loc în urma deciziei luate de conducerea preturii cu agentul economic, ca soluţie de combatere a comerţului neautorizat în jurul „Pieţei Centrale", care, la acea vreme, lua amploare şi prejudiciau statul prin neachitarea impozitelor şi taxelor locale.

  Cât priveşte executarea dispoziţiei nr. 73-d din 12 februarie 2016 privind evacuarea gheretei din str. Mitropolit Varlaam, aceasta a fost executată şi, prin răspunsul către Primăria municipiului Chişinău nr. 652/03-14 din 24.11.2017, s-a adus la cunoştinţa Primarului general interimar faptul că respectiva gheretă, din str. Armenească, intersecţie cu str. Mitropolit Varlaam a fost evacuată, în legătură cu înaintarea prescripţiei de evacuare cu nr. 146/03-28 din 8.11.2017.

  În urma anchetei de serviciu constatăm faptul că, la acest moment, domnul Pavel Rusu nu a comis o faptă care sa îi atragă o sancțiune în baza legii. Nu se întrunesc elementele necesare pe baza cărora Comisia de anchetă să poată propune sancționarea sa, acesta nefiind responsabil legal de amplasarea chioșcurilor.

  În acelaşi timp, există o „responsabilitate morală", deoarece există o legătură de familie între un angajat al preturii şi familia sa, care face acte de comerț în jurisdicția în care, la aceea ora, își desfășura activitatea şi domnul Rusu.

  Ținând cont de aceste aspecte, Primarul general interimar, Silvia Radu, a dispus ca în Codul de integritate, la care se lucrează în acest moment, să fie prevăzute situațiile de acest gen, astfel încât să nu mai avem cazuri asemănătoare.