• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la procurarea drapelelor de stat de către Primăria municipiului Chişinău în anul 2006

  NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la procurarea drapelelor de stat de către Primăria municipiului Chişinău în anul 2006

   26.12.2007 00:00    2306 Accesări    

  Prin Dispoziţia Primarului general interimar, dl Vasile Ursu, nr. 968-d din 10.08.2006 „Cu privire la aprobarea măsurilor cultural-artistice şi de achiziţionare a articolelor pentru amenajarea oraşului cu prilejul aniversării a 15-a a independenţei Republicii Moldova" s-a pus în sarcina secretarului interimar al Consiliului municipal Chişinău, dl Nicolae Manastârli, convocarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiei de lucru pentru procurarea articolelor în legătură cu sărbătoarea menţionată mai sus. În anexa nr. 2 a acestei dispoziţii au fost descrise drapelele şi numărul lor necesar pentru amenajarea magistralelor din oraş.

  Comisia de lucru constituită în acest scop avea în componenţa sa 9 membri, avînd drept sarcină conlucrarea cu preturile de sector, direcţiile generale, direcţiile Consiliului municipal Chişinău, primăriile oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău în vederea elaborării programelor de măsuri consacrate aniversării a 15-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova (Dispoziţia Primarului general interimar nr. 967-d din 10.08.2006).

  Însă, şedinţa Comisiei de distribuire a mijloacelor fondului de rezervă al municipiului Chişinău a fost convocată de către dna Svetlana Frunză, ex-şef-adjunct al Serviciului relaţii publice, fapt argumentat prin nota de serviciu prezentată de dumneaei cu privire la amenajarea oraşului către aniversarea a 15-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova.

  Prin urmare, în baza procesului-verbal nr. 7 din 10.08.2006 al şedinţei Comisiei menţionate, pentru fiecare pretură au fost alocate 99,0 mii lei, în total 495,0 mii lei, pentru cheltuielile ce ţin de amenajarea oraşului către sărbătoare. Alocaţiile au fost repartizate proporţional fiecărui sector din municipiu.       

           Referitor la procurarea drapelelor din banii alocaţi din fondul de rezervă, s-a stabilit că în perioada 14-16 august 2006 la Serviciul achiziţii publice al Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale de către preturile de sector au fost prezentate pentru coordonare contractele pentru achiziţionarea drapelelor de la firma câştigător al ofertei de preţuri - SRL „Valdim-Grup", cu anexarea proceselor-verbale respective, semnate de grupul de lucru al fiecărei preturi.

           Procuratura municipiului Chişinău a examinat legalitatea procurării drapelelor şi utilizarea în acest scop a banilor publici.

  În cadrul controlului efectuat a fost verificată legalitatea desfăşurării procedurilor de achiziţie, metoda de achiziţie, procedura depunerii ofertelor, evaluarea şi compararea lor, precum şi legalitatea încheierii şi executării contractelor.

           În urma acestui control s-au constatat derogări de la lege în organizarea achiziţionării de mărfuri în limita alocaţiilor bugetare, asigurarea rentabilităţii şi eficienţei achiziţiilor, perfectarea contractelor: denumirea mărfii, condiţiile de livrare a mărfii, termenul de achitare pentru marfa livrată, precum şi termenul de valabilitate a contractului.

           Prin sesizarea Procuraturii municipiului Chişinău cu privire la înlăturarea derogărilor de la lege, admise la achiziţia mărfurilor pentru necesităţile municipiului Chişinău s-a solicitat lichidarea derogărilor constatate şi neadmiterea lor pe viitor.

           Serviciul pentru achiziţii publice al Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a examinat sesizarea menţionată mai sus şi în regim de urgenţă a solicitat beneficiarilor de stat de a prezenta dările de seamă, acestea fiind anexate la materialele corespunzătoare. Procuratura municipiului Chişinău a fost informată despre rezultatele examinării sesizării şi nu a avut careva obiecţii. Alte acte de reacţionare din partea Procuraturii municipiului nu au fost, nu au fost pornite cauze penale sau cauze administrative.

           Suplimentar, Vă informez că întrucît iniţial drapelele au fost confecţionate cu simbolica statului şi Chişinăului doar pe o singură parte a pînzei şi lipseau elementele de fixare a lor, Primăria municipiului Chişinău, în persoana dnei Svetlana Frunză, ex-şef-adjunct al Direcţiei relaţii publice , secretarul Comisiei respective, a solicitat confecţionarea drapelelor cu simbolica pe ambele părţi.

  Conform explicaţiilor directorului SRL „ValdimGrup", dl Dumitru Valean, în adresa fostului primar general interimar al municipiului Chişinău, dl Veaceslav Iordan, aceste lucrări au fost executate sub garanţia orală de achitare a plăţii respective a fostului Primar general interimar al municipiului Chişinău, dl Vasile Ursu, şi contabilului-şef al Primăriei municipiului Chişinău, dna Eugenia Ciumac, care la acel moment refuza categoric să semneze documentele de virare a datoriilor pentru lucrările executate.

  În scrisoarea către această firmă nr. V-906/07 şi V-2129/07 din 17.03.2007, semnată de către dl V.Iordan, refuzul de achitare a acestor datorii se motivează prin faptul că Primăria municipiului Chişinău nu a încheiat nici un contract de achiziţionare a mărfurilor cu SRL „ValdimGrup", iar în ceea ce priveşte problema privind efectuarea anumitor lucrări în sumă de 174299 mii lei pentru îmbunătăţirea aspectului drapelelor procurate de către preturile de sector urma să fie încheiate contracte pentru executarea acestor lucrări cu preturile respective, în urma anunţării licitaţiilor publice, conform prevederilor Legii achiziţiilor publice.