• Prima   /  Informații   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente  /  Tender Deschis-Două Etape privind reabilitarea termică a 3 instituții publice din municipiul Chișinău

  Tender Deschis-Două Etape privind reabilitarea termică a 3 instituții publice din municipiul Chișinău

   11.03.2019 16:57    259 Accesări    

   

  Nume Proiect:

  GRCF CHISINAU CLĂDIRI SUB-PROIECT

  IDProiect BERD:

  47899

  Țara:

  Moldova

  Titlu Tender în Exercițiu:

  EnPCpentru 3 clădiri (IMSP1, Grădinița 112 și Liceul Lupu)

  ECEPP ID Tender în Exercițiu:

  8282599

  Natura Achizițiilor:

  Aprovizionare și Instalare

  Metoda de Achiziții:

  Tender Deschis-Două Etape privind reabilitarea termică a 3 instituții publice din municipiul Chișinău

  Nume Client:

  Primăria Municipiului Chișinău

  Sector:

  Municipal și Infrastructură de Mediu

  Tip Anunț:

  Invitație pentru Licitații - Două Etape

  Data Publicării:

  18/02/2019 17:13

  Data Lansării:

  19/02/2019 07:00

  Data Limită:

  01/04/2019 07:00

  INVITAȚIE PENTRU LICITAȚII - DOUĂ ETAPE

  Primăria Municipiului Chișinău(Client) intenționează să utilizeze o parte din sumele unui împrumut de la grant acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) cât și din fondurile proprii ale Primăriei, pentru costul proiectului menționat mai sus. Contractele vor fi supuse politicilor și regulilor de achiziții ale Băncii.

  Detalii de finanțare:

  Împrumut BERD și BEI, grant E5P.

  Contractele care urmează a fi finanţate  cu sumele provenite din împrumut/grant, administrat de Bancă, vor fi deschise spre atribuire companiilor din orice țară.

  Sursele financiare din împrumutul / grantul acordat de Bancă nu vor fi utilizate în scopul efectuării oricărei plăți către persoane sau entități sau pentru orice import de bunuri, dacă o astfel de plată sau import este interzis printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite luate în temeiul capitolului VII din Carta Națiunilor Unite sau în temeiul unei legi sau al unui regulament oficial al Republicii Moldova.

  Primăria municipiului Chișinău invită acum la licitații pentru contractul(urile) menționat(e) anterior.

  Scopul principal al Contractului constă în reabilitarea eficienței energetice a 3 clădiri publice din Municipiul Chișinău, Republica Moldova.

  Se preconizează că contractul va începe pe 31/05/2019, durata prevăzută fiind de aproximativ 365 de zile.

  Se va adopta o procedură de licitație în două etape și se vor întreprinde acţiunile dupa cum urmează:


  (a) Prima Etapă a licitației va consta doar dintr-o propunere tehnică, fără nici o referire la prețuri, și o listă a oricăror abateri de la condițiile tehnice și comerciale stabilite în documentele de licitație sau a oricăror soluții tehnice alternative pe care un ofertant dorește să le ofere și o justificare a acestora, cu condiția ca aceste abateri sau soluții alternative nu modifică obiectivelor de bază ale proiectului. În urma evaluării de către client a ofertelor Primei Etape, clientul va invita la o ședință de clarificare fiecare ofertant care îndeplinește criteriile de calificare și care a depus o ofertă care corespunde din punct de vedere tehnic. Propunerile tuturor acestor ofertanți vor fi revizuite în cadrul ședinței, iar toate amendamentele, completările, ștergerile și alte ajustări necesare vor fi consemnate și înregistrate într-un Memorandum.  La Etapa a Doua a procedurii de Licitaţie vor participa numai ofertanţii calificaţi care prezintă la Prima Etapă o ofertă corespunzătoare din punct de vedere tehnic și acceptabilă.

  (b) Licitația din Etapa a Doua va consta într-o ofertă tehnică actualizată care va include toate modificările cerute de Beneficiar așa cum este înregistrat în Memorandumul de la ședința de clarificare sau, după caz, pentru a reflecta orice modificări ale documentelor de licitație emise ulterior depunerii ofertei la Prima Etapă; și oferta comercială.

  Ofertele pentru Prima Etapă trebuie depuse până la ora și data menționate mai sus.
  Această licitație va fi efectuată prin achiziții electronice prin intermediul portalului BERD Client E-Portalul de Achiziții Publice (ECEPP). Companiile interesate trebuie să se înregistreze pe ECEPP la acest link: https://ecepp.ebrd.com/respond/WE89U2D3YV , exprimîndu-şi interesul pentru ofertă.

  Documentele de licitație sunt disponibile pentru vizualizare gratuită companiilor înregistrate pe ECEPP. Condițiile complete de participare sunt incluse în documentele de licitație (secțiunea de date privind ofertele).

  Ofertanții potențiali care s-au înscris pe ECEPP și și-au exprimat interesul pentru ofertă pot accesa gratuit documentele de licitație și pot solicita clarificări și informații suplimentare de la client prin intermediul ECEPP.

  Adresă de contact:
  Serghei BEJENARI
  Primăria Municipiului Chișinău,

  str. Eminescu 33, Chișinău, MD2012, Moldova
  tel. +37322241258, e-mail: seei.dglca@pmc.md