• vezi mai mult
  ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de decizie CMC „Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor” și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019"   
 • Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului urbanistic zonal privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă

  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului urbanistic zonal privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă

   29.06.2022 13:18     

  Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare organizează începând cu data 29 iunie 2022 consultarea publică a Planului urbanistic zonal privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă.

  Scopul elaborării planului urbanistic zonal este concretizarea și detalierea zonării funcționale a teritoriului, ținând cont de situația existentă și necesitatea dezvoltării urbanistice de perspectivă a orașului (replanificarea terenurilor privind optimizarea utilizării teritoriului pentru amplasarea cartierelor multifuncționale, cu asigurarea infrastructurii de transport și celei sociale).

  Necesitatea elaborării proiectului constă în valorificarea urbanistică a terenurilor aflate în proprietatea publică a municipiului Chişinău, proprietatea publică a statului și proprietate private.

  Prevederile de bază ale proiectului: Planul urbanistic zonal se întocmește în baza planului urbanistic general, privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă predestinat funcţionării şi dezvoltării mun. Chișinău (zonificarea teritoriului; regulamentul local de urbanism; schema de transport; schema alimentare cu enegrie electrică; schema alimentare a rețelelor de apeduct, atc.).

  Proiectul este elaborat în conformitate cu cadrul legal: în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea Republicii Moldova nr. 835/1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului”, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. s) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 15 alin. (1) punct 1) lit. c) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, prevederile deciziei nr. 2/28 din 02.04.2021 „Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea şi prezentarea spre aprobare Consiliului Municipal Chişinău a planurilor urbanistice zonale şi de detaliu”, etc.

  Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului municipal Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, mun. Chişinău, Republica Moldova, tel/fax (022) 228-110, www.chisinau.md, e-mail: dgaurf@cmc.md).

  Rezultatele scontate: Definitivarea Planului urbanistic zonal privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă.

   Rcomandările şi propunerile pe marginea Planului urbanistic zonal pot fi expediate până pe data de 19 iulie 2022, dlui Butnaru Vadim, pe adresa electronică: v.butnaru@dgaurf.md, la numărul de telefon 022-21-22-04, sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (cu menţiunea PUZ INDUSTRIALĂ).

   Se anexează: 

  - Nota informativă 

  Protecția Mediului 

  - Volumul I Memoriu General 

  - Volumul II

  - Volumul III

  - Volumul IV

  Volumul V Raport studiu cantitativ

  - Volumul VI Dezvoltarea socio-economică a zonei Industriale