• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău”

  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău”

   25.08.2021 13:59     

  Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău organizează, începând cu data de 25.08.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău” .

  Scopul proiectului și prevederile de bază ale proiectului sunt: Reglementarea activității Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău (în redacție nouă).

  Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie și rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: Consiliul este constitui pentru examinarea colegială a soluțiilor arhitecturale, urbanistice şi tehnice vizând obiectele arhitecturale de importanță locală şi îmbunătățirea deciziilor. Consiliul acordă asistență Direcției Generale Arhitectură, Urbanism şi Relații Funciare, fundamentând din punct de vedere tehnic emiterea avizului Arhitectului-şef pentru aprobarea documentației de  urbanism și  amenajare a teritoriului precum şi pentru studiile de fundamentare ale acestora, conform competenței atribuite în conformitate cu Legea nr. 835-III din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului”.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt: Autoritatea administrației publice locale, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a CMC.

  Impactul estimat al proiectului de decizie: Aprobarea unui asemenea act administrativ va favoriza soluționarea problemelor de ordin urbanistic din localitate. Facilitarea autorității publice locale de specialitate în adoptarea unor decizii importante a problemelor arhitectural-urbanistice stringente care apar în capitala Republicii Moldova ținând cont de părerile și soluțiile discutate colegial printre persoane notorii în domeniu.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art. 6 al Legii nr. 1350/2000 „Cu privire la activitatea arhitecturală”, art. 22 din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 499/2000 „Despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism”, art. 14 şi art. 19 alin. (4) din Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 4 din Legea nr. 435/2006 „Privind descentralizarea administrativă” şi art. 6 din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”.

  Recomandările asupra proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 27.09.2021 pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare sau la adresa electronică: dgaurf@cmc.md. Persoana de contact – Gatmaniuc Sergiu, sp. principal, tel. (022) 22-81-10, e-mail: sgatmaniuc@gmail.com.

  Materiale aferente