• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025”

  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025”

   27.07.2021 13:00     

  Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău, conform intenției anunțate public la data de 14.07.2021, organizează, începând cu data de 27 iulie 2021, consultări publice pe marginea proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025”. 

  Scopul proiectului: realizarea pct. 2 din Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/18 din 16.07.2021 „Cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 din 16 iulie 2020”, care prevede următoarele obiective: prevenirea și combaterea violenței, exploatării și traficului de copii în toate mediile; prevenirea și combaterea excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile/subreprezentate; asigurarea și consolidarea familiei; consolidarea sistemului municipal de protecție a copilului.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului Planului de acțiuni este implementarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025, concentrarea eforturilor pe structuri integrate de prevenire și identificare timpurie a situațiilor de risc pentru copii, dezvoltarea și consolidarea serviciilor sociale, precum și elaborarea unor mecanisme eficiente de analiză a necesităților în conformitate cu modificările cadrului normativ din domeniul protecției drepturilor copilului; respectarea Legii nr. 112/2020 pentru modificarea unor acte normative, Codului Familiei nr. 1316/2000, Legii nr. 99/2010 privind regimul juridic al adopției, Legii nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, Legii nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, Legii nr. 315/ 2016 privind prestațiile sociale pentru copii.

  Prevederile de bază ale proiectului: aprobarea Planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025.  

  Planul de acțiuni include obiectivele generale și obiectivele specifice stabilite în Strategia municipală. Planul de acțiuni setează o serie de indicatori de impact asupra beneficiarilor (familiei și copiilor) raportate la fiecare din obiectivele generale. Indicatorii de impact specifică și direcționează realizarea obiectivelor generale. Realizarea obiectivelor specifice este măsurată de indicatorii corespunzători, care expun schimbări instituționale necesare. Realizarea acțiunilor, stabilită de Strategia, este măsurată prin intermediul indicatorilor de acțiune, fie că prin intermediul indicatorilor cantitativi sau calitativi sau combinația acestora.  

  Planul elaborează și detailează acțiunile prin intermediul activităților (subacțiunilor) pentru care sunt prevăzuți termenii de realizare, instituția responsabilă, partenerii de realizare și modalitățile de finanțare. Costul realizării activităților este estimat financiar cu posibilă finanțare din sursele publice municipale și sursele externe care urmează a fi atrase prin investițiile și contribuțiile nerambursabile sau proiectele comune cu diferiți actori.

  Impactul estimat al proiectului Planului de acțiuni ține de asigurarea unui mediu prietenos, protectiv și fără violență pentru fiecare copil în municipiul Chișinău; sporirea transparenței luării deciziilor în cadrul APL Chișinău pentru instituțiile municipale cu implicarea tuturor părților interesate, inclusiv pentru societatea civilă. Planul de acțiuni va răspunde într-o manieră sistemică necesităților familiilor aflate în situație de risc, prevenirii separării copilului de familie și asigurării bunăstării acestuia.

  Recomandările pe marginea proiectului Planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020 – 2025 pot fi expediate până pe data de 16 august, la adresa de e-mail: vera.pseneac@pmc.md, persoana de contact: Vera Pșeneac, secretar al Grupului de lucru, tel. (022) 241 520.

  Anexe:

  ·        Nota Informativă privind proiectul Planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipiului Chișinău pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025.

  ·        Proiectul Planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipiului Chișinău pentru protecția drepturilor copilului 2020-25 în 4 fișiere separate: Obiectivul 1, Obiectivul 2, Obiectivul 3, Obiectivul 4.