• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea terenurilor de fotbal cu gazon artificial în instituțiile de învățământ primar și secundar”

  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea terenurilor de fotbal cu gazon artificial în instituțiile de învățământ primar și secundar”

   02.07.2021 11:47     

  Direcția generală educație, tineret și sport organizează, începând cu data de 02 iulie 2021, consultarea publică a proiectului de Regulament cu privire la organizarea și funcționarea terenurilor de fotbal cu gazon artificial în instituțiile de învățământ primar și secundar.

  Scopul proiectului este: întreținerea eficientă a terenurilor sportive cu gazon artificial.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este administrarea, utilizarea terenurilor de fotbal cu gazon artificial, implementarea Curriculumului ,,Educație fizică și fotbal" pentru clasele primare și pentru clasele gimnaziale Curriculumul ,,Clase specializate".

  Prevederile de bază ale proiectului sunt normele de organizare și funcționare a terenurilor din instituțiile preuniversitare, întreținerea lor, modalitățile organizării activităților, colectării veniturilor prin prestări de serviciu, obligațiunile persoanelor responsabile de gestionare.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt instituțiile de învățământ primar și secundar.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt susținerea aprobării unui astfel de regulament, prezentarea propunerilor de modificare în caz de necesitate.

  Impactul estimat al proiectului de decizie este organizarea și funcționarea terenurilor de fotbal cu gazon artificial.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art.14 alin. (3), art.19 din Legea nr.436/2006 „Privind administrația publică locală", art.6 alin. (2), lit. b) din Legea nr.136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău", prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 22 iulie 2021, pe adresa dlui Gheorghiu Victor, pe adresa electronică: vgheorghiu@rambler.ru , la numărul de telefon (022) 20-16-07 sau pe adresa Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99.                       

  Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea terenurilor de fotbal cu gazon artificial în instituțiile de învățământ primar și secundar", nota informativă și alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială chisinau.md sau la sediul Direcției generale educație, tineret și sport, situat pe adresa: Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99, tel. (022) 20-16-07, 022 20-16-01.

  Materiale aferent

  - Proiect de decizie

  - Regulament cu privire la organizarea și funcționarea terenurilor de fotbal cu gazon artificial în instituțiile de învățământ primar și secundar.