• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul local al municipiului Chișinău a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale”

  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul local al municipiului Chișinău a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale”

   01.07.2021 13:08     

  Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău organizează începând cu data 01.07.2021 consultarea publică a proiectului de decizie „Despre  aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul local al municipiului Chișinău a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale”.

  Scopul proiectului este sprijinirea potenţialului creativ, formarea condiţiilor adecvate pentru desfăşurarea activităţilor culturale promovate de societatea civilă şi integrarea acesteia în procesul de realizare a obiectivelor naţionale și municipale în domeniul culturii.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt aprobarea Regulamentului   privind finanțarea proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt organizațiile necomerciale și locuitorii chișinăului.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: asigurarea transparenței în procesul decizional.

  Impactul estimat al proiectului de decizie – selectarea proiectelor culturale care vor beneficia de susţinere financiară din bugetul municipal. 

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

  Legea nr. 136 din 17.06.2016 "Privind statutul municipiului Chișinău", Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală", Legea culturii nr.413-XIV din 27.05.1999 ,   Hotărârea de Guvern nr. 834 din 08.10.2014 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de asociațiile obștești”.        

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până pe data de 14.07.2021, la adresa electronică: lilianascurtu02@gmail.com sau pe adresa str. București, 68, bir. 607. Persoana responsabilă de recepţionarea recomandărilor este Scurtu Liliana, tel. de contact (022) 210374.

  Proiectul de decizie Cu privire la aprobarea  Regulamentului,  privind finanțarea proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale” şi materialele aferente sunt  disponibile pe pagina web oficială  www.chisinau.md, ataşat la anunţ, şi/sau la sediul Direcției cultură a Consiliului municipal Chișinău, situat pe adresa  București 68 et. 6.

  Materiale aferente