• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime situate în subzonele funcţionale urbane de tip „Re”

  Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime situate în subzonele funcţionale urbane de tip „Re”

   29.06.2021 08:54     

  Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău organizează, începând cu data de 29.06.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime situate în subzonele funcţionale urbane de tip „Re” .

  Scopul proiectului este: Reglementarea urbanistică pentru zonele de tip „RE” pe terenurile din cadrul cartierelor rezidenţiale existente cu regim mic de înălţime.

  Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie: Posibilitatea eliberării actelor permisive, conform prevederilor regulatoare a Planului Urbanistic General în vigoare pentru terenurile rezidențiale cu regim mic pe înălțime situate în zonele „RE”, ca urmare a multiplelor cereri depuse de către cetățenii localității pentru realizarea lucrărilor de reconstruire a imobilelor locative private, care în majoritatea cazurilor au un termen de exploatare depăşit (îmbunătăţirea condiţiilor locative), cât şi pentru edificarea construcţiilor pe terenurile private destinate construcțiilor individuale (fără modificarea destinației funcționale).

  Prevederile de bază ale proiectului sunt: oferirea posibilității obținerii actelor permisive pentru construcţia şi reconstrucţia caselor de locuit particulare, inclusiv a construcţiilor auxiliare pe terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime, situate în subzonele de tip „Re”, exceptând teritoriile situate la frontul stradal al arterelor importante de transport a localităţii pentru care actele permisive urmează a fi eliberate după întocmirea şi aprobarea conform legislaţiei în vigoare a planurilor urbanistice zonale. 

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt: Autoritatea administrației publice locale, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a CMC.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

  a) completarea documentației de urbanism și asigurarea eliberării actelor permisive ținându-se cont de modificările întrate în vigoare la 21.02.2020 a Legii nr. 163/2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construire”;

  b) asigurarea posibilității de îmbunătățire a condițiilor locative pentru cetățenii localității, inclusiv prin reconstruirea imobilelor locative care au un termen de exploatare depășit. Crearea premiselor de dezvoltare/renovare a al aspectului arhitectural-constructiv din cartierele rezidențiale amplasate în zonele de tip „RE”;

  c) evitarea litigiilor judiciare între proprietarii de terenuri și emitentul actelor permisive.

  Impactul estimat al proiectului de decizie: Aprobarea unui asemenea act administrativ va reduce tensiunile din rândul populaţiei urbei faţă de problemele legate de construcţii, va facilita pozitiv activitatea executivului implicat în domeniul respectiv, va avea un impact socio – economic cu certitudine favorabil asupra societăţii afectată de situaţia pandemică COVID 19, care persistă, precum și asigurarea încasării plăților în buget de la perceperea taxelor pentru emiterea actelor permisive.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administraţia publică locală”; Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău; Legea nr. 835/1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului”; Planului urbanistic general al oraşului Chişinău aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 68/1-2 din 22.03.2007; Regulamentului local de urbanism aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22/40 din 25.12.2008, dispoziţia Primarului general nr. 480-d din 29.05.2014 „Despre punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului local de urbanism, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22/40 din 25.12.2008, referitoare la subzonele funcţionale urbane. 

  Recomandările asupra proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 22.07.2021 pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare sau la adresa electronică: dgaurf@cmc.md. Persoana de contact – Gatmaniuc Sergiu, sp. principal, tel. (022) 22-81-10, email: sgatmaniuc@gmail.com.

  Materiale anexate:

  -       Proiect de decizie

  -       Notă informativă