• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la reglementarea amplasării stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău"

  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la reglementarea amplasării stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău"

   27.01.2021 14:44     

  Consiliul Municipal Chișinău, consilierul municipal PUN Corneliu Pântea, iniţiază, începând cu data de 27.01.2021 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la reglementarea amplasării stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău", înregistrat la secretariatul Consiliului Municipal Chișinău pe 14.01.2021.

  Scopul proiectului este instituirea unor reguli de amplasare a stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie: reieșind din faptul că Planul Urbanistic General (PUG) aprobat prin decizia CMC nr. 68/1 din 22.03.2007 nu conține reglementări privind condițiile de amplasare a stațiilor de alimentare cu combustibil pe teritoriul mun. Chișinău, se propune instituirea unor reguli de amplasare a stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt proiectarea și construirea stațiilor noi de alimentare cu produse petroliere și gaz se va face doar în baza unui plan urbanistic de detaliu elaborat, avizat și aprobat în conformitate cu legislația în vigoare.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt:persoanele fizice și juridice din mun. Chișinău, agenții economici care dețin obiective pentru comercializarea produselor petroliere.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: ajustarea cadrului normativ privind normele de amplasare a SAC pe teritoriul municipiului Chișinău.

  Impactul estimat al proiectului de decizie este: neadmiterea amplasării și construcției haotice a noilor stații de alimentare cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art. 23 din Legea nr. 461-15 din 30.07.2001, privind piața produselor petroliere, cu modificările ulterioare; „Regulamentul sanitar privind protecția sănătății populației și a angajaților împotriva riscurilor asociate funcționării stațiilor de alimentare cu produse petroliere"; Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului nr. 835 din 17.05.1996, art. 16 alin. (1), alin. (2)., Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 16.02.202, ora 17:00, pe adresa dnei/dl Pântea Corneliu, consilier municipal PUN, pe adresa electronică: p.corneliu70@gmail.com, la numărul de telefon 069121650, sau pe adresa Primăria mun. Chișinău.

  Proiectul de decizie „Cu privire la reglementarea amplasării stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău" şi nota informativă, dar și alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc. sunt disponibile pe pagina web oficială www.chisinau.md sau la sediul Primăriei Chișinău, situat pe adresa  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, bir. 20.

  Dezbaterile publice asupra proiectului de decizie supus consultărilor publice, va avea loc vineri, 19 februarie 2021, ora 18:00, în Sala de Ședințe CMC, bir. 13.