• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/32 din 13.06.2002 „Cu privire la crearea Centrului de resocializare și reabilitare a copiilor surzi”

  Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/32 din 13.06.2002 „Cu privire la crearea Centrului de resocializare și reabilitare a copiilor surzi”

   31.07.2020 18:11     

  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a Consiliului municipal Chişinău, iniţiază începând cu data de 31.07.2020 consultarea publică a proiectului de decizie  „Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/32 din 13.06.2002 „Cu privire la crearea Centrului de resocializare și reabilitare a copiilor surzi” prin propunerea unui regulament nou, și anume: Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de recuperare a copiilor cu dizabilități „Casa Speranței”. 

  Scopul proiectului este: Modificarea conținutului tematic al Regulamentului Centrului cu racordarea la prevederile legislației și adaptarea serviciilor prestate de Centru la necesitățile copiilor cu dizabilități, pentru a asigura incluziunea socială a acestora, sporirea competențelor prin implicare în diverse activități distractive, culturale, terapii ocupaționale.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt: Aprobarea într-o nouă redacție a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Centrului, modificarea denumirii şi a statelor de personal.

  Impactul estimat al proiectului de decizie: Asigurarea respectării drepturilor copiilor cu dizabilități prin acordarea serviciilor de calitate, diminuarea sau prevenirea fenomenelor negative precum discriminarea și instituționalizarea copiilor cu dizabități.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 338 din 15.12.1994 ,,Privind drepturile copilului”, Legea nr.123 din 18.06.2010 „Cu privire la serviciile sociale”, Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Hotărârea Guvernului nr. 569 din 19.11.2019, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități” și a Standardelor minime de calitate.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12.08.2020, pe adresa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului: chisinaudmpdc@gmail.com, Persoana de contact: Vera Pșeneac, tel.: 022-24-27-02. 

  Proiectul deciziei menţionat şi nota informativă sunt disponibile pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md şi a Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului www.dmpdc.md.

  Proiectul de decizie