• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  Anunț privind intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Ion Creangă - Eugen Coca - Ion Neculce - Calea Ieșilor, mun. Chișinău

  Anunț privind intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Ion Creangă - Eugen Coca - Ion Neculce - Calea Ieșilor, mun. Chișinău

   30.07.2020 10:56     

  Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare anunță despre intenția de elaborare a Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: Ion Creangă - Eugen Coca - Ion Neculce - Calea Ieșilor, mun. Chișinău, conform dispoziției primarului general Ion Ceban nr. 364-d din 28.07.2020. 

  BENEFICIAR: DGAURF, Primăria mun. Chișinău

  INVESTITOR: „Liviu&Cristi” S.R.L.

  NECESITATEA: La momentul actual nu există documentaţie de urbanism aprobată, care să ofere atât soluţii conceptuale, cât şi soluții concrete pentru determinarea parametrilor de valorificare a destinației terenurilor sau caracteristicilor arhitectural-planimetrice ale eventualelor construcţii ce pot fi amplasate în zonă. Zona este localizată în perimetrul străzilor: Ion Creangă – Eugen Coca – Ion Neculce – Calea Ieșilor. Zona este mărginită de parcurile „Alunelu” și „Dendrariu”. Se intenționează valorificarea terenului pe etape, în vederea sistematizării teritoriului și modernizării infrastructurii locative cumulate cu obiective social-culturale. Actualmente zona reprezintă un sector locativ unde domină blocuri locative în 2 niveluri, construite în anii 1950-1960, care la ziua de azi sunt într-o stare avariată cu un aspect denaturat și necorespunzător zonelor adiacente.

  Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada: 30.07.2020 – 14.08.2020. Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare și vor fi transmise la adresa Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare (municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83) sau la adresele de email (dgaurf@cmc.md sau dumitrueremciuc@gmail.com). 

  DGAURF va colecta și va transmite elaboratorului  eventualele opinii /observatii formulate. Elaboratorul argumentează preluarea/nepreluarea opiniilor/observațiilor formulate.