• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,, Cu privire la dotarea/asigurarea elevilor, din instituțiile de învățământ subordonate Primăriei municipiului Chișinău, cu tablete pentru participarea în procesul educațional la distanță”

  Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,, Cu privire la dotarea/asigurarea elevilor, din instituțiile de învățământ subordonate Primăriei municipiului Chișinău, cu tablete pentru participarea în procesul educațional la distanță”

   28.07.2020 16:31     

  Fracțiunea PAS din Consiliul municipal Chişinău, iniţiază începând cu data de 28.07.2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la dotarea/asigurarea  elevilor, din instituțiile de învățământ subordonate Primăriei municipiului Chișinău, cu tablete pentru participarea în procesul educațional la distanță ".

  Scopul proiectului este asigurarea accesului la procesul educațional a elevilor care nu dispun de mijloace tehnice.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie: Conform rapoartelor Direcției Generale Educație, Tineret și Sport către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în jur de 1000 de elevi din Chișinău nu au avut acces la procesului educațional de la distanţă. Dreptul la învățământ, specificat în articolul 35 din Constituția Republicii Moldova, trebuie asigurat indiferent de vârstă, gen sau capacitatea de a procura utilaje tehnice. 

  Prevederile de bază ale proiectului sunt:

  - Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău va stabili criteriile și metodologia pentru acordarea de tablete, va efectua o evaluare la instituțiile de învățământ subordonate Primăriei municipiului Chișinău și va prezenta un raport Consiliului Municipal Chișinău

  - Direcția Generală Finanțe va elabora în termen de 1 săptămână un proiect de revizuire a bugetului municipal pentru a putea fi alocate resurse financiare necesare procurării de tablete.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: asigurarea cu tablete a elevilor din instituțiile de învățământ subordonate Primăriei municipiului Chișinău, care nu dispun de utilaje tehnice necesare pentru a putea participa în procesul educațional online.

  Impactul estimat al proiectului de decizie: îmbunătățirea situației existente privind accesul elevilor la procesul de educație la distanță.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, art. 14 (2) lit. b) - lit. e), art. 19 (4), art. 77 (2, 3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”. 

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 18.08.2020, pe adresa de mail al fracțiunii PAS: fractiuneapas.cmc@gmail.com, tel. de contact: 022-201-713 sau pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, bir.21, MD-2012. Persoana de contact: Dumitru Ivanov, consilier municipal.

  Proiectul deciziei menţionat şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md.  

   

  Fișiere anexate:

  Proiect de decizie

  Nota informativă la proiectul de decizie