• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la modificarea Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău”

  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la modificarea Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău”

   10.07.2020 16:37     

   

  Direcția generală locativ-comunală și amenajare iniţiază, începând cu data de 10.07.2020, procedura de consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la modificarea Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău”.

  Scopul proiectului este:  aprobarea modificărilor Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului  de decizie este: determinată de prevederile deciziei CMC  nr. 4/4 din 17.09.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân în municipiul Chișinău și a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și a pisicilor fără supraveghere și fără stăpân din municipiul Chișinău” prin care a fost aprobat Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân în municipiul Chișinău și Regulamentul privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și a pisicilor fără supraveghere și fără stăpân din municipiul Chișinău. Potrivit pct. 5 din decizia nominalizată s-a decis crearea serviciului protecția animalelor în cadrul DGLCA, cu 6 unități de personal, funcționari publici

  Tot în aceeași ordine de idei, a apărut necesitatea eficientizării activității DGLCA având în vedere suma mijloacelor financiare alocate din bugetul municipiului Chișinău care necesită a fi valorificate dar și numărul mare de adresări în instanțele de judecată, inclusiv, cu solicitări în ceea ce ține de problema abordării spațiului locativ.

  Totodată, la data de 19.07.2018 a fost adoptat Codul administrativ al Republicii Moldova, potrivit art. 66 (1) din codul respectiv, autoritățile publice sunt obligate să instituite o subdiviziune sau să desemneze o persoană responsabilă de relații cu publicul.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt: operarea modificărilor în Regulamentul, organigrama și statul de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele/instituțiile care vor beneficia de servicii și informații calitative în ceea ce ține de activitatea/competențele DGLCA.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:   Legea cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015, Legea condominiului în fondul locativ nr. 913 din 30.03.2000, Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10.03.1993, Legea nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chişinău, Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 ,,Privind finanțele publice locale", Legii nr. 270 din 23.11.2018 „Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

  Recomandările/propunerile pe marginea proiectului de decizie pot fi expediate la adresa electronică sef-serviciu.smf.dglca@pmc.md sau adresa poștală str. M. Eminescu, nr. 33 (Direcția generală locativ-comunală și amenajare, bir. 6, responsabil Liubovi Zimina, șef serviciul management financiar), până la data de 25.07.2020.

  Proiectul deciziei „Cu privire la modificarea Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău este disponibil pe pagina web oficială  www.chisinau.md (Informații/Transparența decizională) sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, situată pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 83.

  Fișiere anexate:

  - Proiect de decizie „Cu privire la modificarea Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău;

  - Organigrama

  - Statul de personal 

  - Nota informativă

  - Sinteza recomandărilor

  - Proces Verbal