• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei şi a statelor de personal ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău și Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare”

  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei şi a statelor de personal ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău și Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare”

   03.07.2020 17:40     

  Autoritatea publică municipiul Chișinău, Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău iniţiază, începând cu data de 02 iulie 2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei şi a efectivului-limită de personal ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău și Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare".

  Scopul proiectului deciziei este: reglementarea activității Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău și a Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: determinată de art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 404 din 16.06.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţământului şi a structurii-tip a acestuia".

  Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei şi a efectivului-limită de personal ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău și Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt: copii/elevii, părinții acestora și angajații din sistemul educațional municipal.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:  asigurarea funcţionalităţii conforme a sistemului educațional municipal.

  Impactul estimat al proiectului de decizie este perfecționarea serviciilor educaționale prestate și  asigurarea transparenței decizionale.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014;  Hotărârea Guvernului nr. 404 din 16.06.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţământului şi a structurii-tip a acestuia", Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău" și Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală".

  Recomandările cu referire la Regulamentul de organizare și funcționare, a organigramei şi a efectivului-limită de personal ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău și Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare) pot fi expediate până pe data de 18.07.2020, la adresa amipedgets@gmail.com.

  Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei şi a efectivului-limită de personal ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău și Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare" și Regulamentul de organizare și funcționare a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău (anexa nr. 1) sunt disponibile pe pagina web oficială chisinau.md și chisinauedu.md

   Fișiere anexate:

  1.    Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei şi a efectivului-limită de personal ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău și a Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare".

  2.     Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău (anexa nr. 1).

  3.    Proiectul organigramei Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău și a Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare (anexa nr. 2).

   

   

  Fișiere anexate: