• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău"

  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău"

   11.06.2020 09:46     

  Direcția generală locativ-comunală și amenajare anunță, începând cu data de 11.06.2020, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău".

  Scopul proiectului este de a stabili regulile de rigoare la nivel de oraș pentru asigurarea curățeniei pe domeniul public.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este faptul că documentul aprobat ce reglementează acest domeniu, la moment este desuet.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt regulile ce țin de activitățile de curățenie și deszăpezire, de gestionare a deșeurilor, precum și regulile pe care trebuie să le respecte persoanele fizice și juridice din oraș.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt locuitorii orașului, organizațiile, agenții economici și administrația autorității publice locale.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: aprobarea regulilor la nivel de oraș ce țin de asigurarea și păstrarea curățeniei, precum și regulile ce țin de intervenția operatorilor responsabili de salubrizarea orașului și gestionarea deșeurilor.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 26.06.2020, dlui Ion Burdiumov, pe adresa electronică: locativ.comunal@gmail.com , la numărul de telefon: 022-22-32-64 sau pe adresa: or. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33.

  Proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău" este disponibil pe pagina web oficială: www.chisinau.md. sau la sediul Direcției generale locativ-comunale și amenajare, situat pe adresa str. Mihai Eminescu, 33. 

  Dezbaterile publice asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău" vor avea loc marți, 30 iunie, ora 17:00. 

  Fișiere anexate:

  Regulamentul privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău

  Decizia CMC ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău"  

  NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău

  TABEL DE DIVERGENȚE pentru completarea și modificarea proiectului de Regulament privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în or. Chișinău