• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi afişaj în municipiul Chişinău"

  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi afişaj în municipiul Chişinău"

   20.05.2020 16:48     

  Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, începând cu data de 20.05.2020, iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi afişaj în municipiul Chişinău".

  Scopul proiectului este de a stabili modul de organizare, amplasare şi autorizare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Chişinău.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este faptul că regulamentul provizoriu ce reglementează acest domeniu, la moment este depăşit şi nu corespunde condiţiilor social-economice actuale.   

  Impactul estimat al regulamentului este aplicarea regulamentului în perspectivă, fapt care va aduce în termen relativ scurt mai multă ordine şi claritate atât în procesul de autorizare cât şi pe străzile oraşului. Regulamentul propune divizarea pe zone de importanţă a oraşului cu aplicarea unor condiţii specifice de intervenţii, pentru a pune în valoare spaţiul urban, patrimoniul cultural, spaţiile verzi cât şi spaţiul informaţional al oraşului.

  Proiectul regulamentului este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, Legea nr. 1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate, Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 09.06.2020, pe adresa electronică: aldru.munteanu@gmail.com, persoana de contact Munteanu Alexandru, ana.dabija@gmail.com, persoana de contact Dabija Aneta, pe adresa electronică: dgaurf@cmc.md, la numărul de telefon: (022) 22-81-10, dna Rodica Moşu sau pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.

  Proiectul Regulamentului și nota informativă, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de Regulament sunt disponibile pe pagina web oficială  www.chisinau.md

   

  Materiale_aferente.zip